Få gang i væksten igen!

Turbulent marked, faldende toplinje, stagnerende vækst, svag bundlinje? Alle virksomheder bliver ramt af usikkerhed og uklarhed på et tidspunkt. Et spørgsmål trænger sig på i den situation. Hvordan får du gang i væksten?

Kriser kan se ud på mange måder, men hvordan ruster man sig til kommende kriser og hvordan kan de udnyttes til at skabe ny vækst? 

Vi udarbejder skræddersyet forløb, der strategisk, økonomisk og kommercielt styrker vores klienters fremadrettede forretning. Vi har stor erfaring med at håndtere og afveje de økonomiske og kommercielle interesser, når der er behov for at tilpasse forretningsgrundlaget i en kritisk situation.

Vi bliver typisk tilknytte en virksomhed når der er brug for:

  • Beslutningsstøtte i en udfordret periode
  • En rådgiver med praktisk erfaring
  • Hjælp til at skrive en ny strategiplan
  • Uvildig rådgivning om kriseledelse
  • Effektiv implementering og eksekvering

 • Når organisation på sigt kan være truet
 • Når cachflow og likviditet er presset
 • Når gælden er større end egenkapitalen
 • Når kassekreditten er overtrukket
 • Når långiver stiller krav om yderligere sikkerhed
35
Få et overblik, forstå årsager til manglende eller faldende resultater og indtjening
25
Implementere nødvendige forandringer, og skabe momentum og energi
26
Eksekver fokuseret og opbyg en stærk position og en accelererende performance

Deltag på vores webinar-serie i fem afsnit

Gratis webinar-serie: Vejen til en bæredygtig og succesfuld turnaround

Jeg vil i en serie på fem gratis webinar vise dig, hvad du i praksis skal gøre for at vende kriser til en mulighed. Jeg viser dig arbejdsprocessen du skal følge, de metoder og værktøjer du bør anvende, og hvilke strategier du kan forfølge. Se vores video med en kort introduktion af serien.

Følg linket herunder for at læse mere om indholdet på de forskellige webinar-afsnit. Det er gratis, uforpligtende og du kan deltage anonymt på vores webinar.

Nye deltagere kan starte her! De forskellige afsnit i serien kan ses enkeltvis og uafhængigt af rækkefølge. Alle webinar afholdes online og er live.

Læs mere om indhold og tilmelding på linket her!

Læs vores artikler

Her kan du se de seneste artikler fra vores arkiv. Når du har læs en artikel, kan du få endnu mere hjælp og inspiration i vores artikelarkiv, hvor vi har samlet artikler med fokus på at forudse og undgå virksomhedskriser eller at håndter forretningskritiske situationer når de opstår.

Appelquist & Co_Business Model Canvas_maj_2021

Sådan genstarter du din virksomhed

Når jeg hører nyhederne og læser de mange opslag på sociale medier, får man den fornemmelse, at krisen allerede er overstået. Arbejdsmarkedet koger, aktiemarkederne er i rekord. Væksttoget har forladt perronen.

Der sker noget i øjeblikket, der har store ligheder med tiden lige efter finanskrisen. Mange har travlt med at genstarte virksomheden og at få styr på alt det praktiske. Jeg taler med mange i øjeblikket, der fortæller at nu er det bare om at blive klar, for lige om et øjeblik kommer kund…

Læs mere…

HenrikAppelquist_07_spejvendt_600x450 pix

Genopfind dig selv inden andre gør det!

Før eller siden vil alle virksomheder på et eller andet tidspunkt opleve, at væksten flader ud og de finansielle resultater aftager og stagner. Det sker selv for de mest succesfulde virksomheder.

Vi har set store og meget succesfulde globale selskaber, men som pludselig forsvandt fra markederne. Det er eks. selskaber som Kodak, Motorola, Nokia, Lowe, Grundig og mange andre. Vi har også se danske virksomheder pludselig forsvinde som da flyselskabet Sterling gik ned, Totempo, eller De Gule Sider …

Læs mere…

HenrikAppelquist_04_600x450 pix

Sådan skaber du den næste vækstkurve

Vækst er hårdt arbejde. Og den berømte hockeystav for vækst findes kun i teoribøgerne og i hovederne på håbefulde iværksættere, der har brug for ekstern finansiering til at understøtte likviditeten i deres virksomhed. Ingen turnaround uden vækst – spørgsmålet er bare hvordan?

De mest succesfulde topledere, iværksættere og investorer har tilsyneladende typisk tre ting til fælles: 1) Optimal timing, 2) fejlfri eksekvering og 3) højt momentum. Det at vide præcis hvor, hvornår og hvordan du skal sl…

Læs mere…

Appelquist & C0_Virksomhedskrise i 6 faser_mar_2020

Her er de 6 faser du skal håndtere

Virksomhedskriser har det med at udvikle sig skjult og langsomt over længere tid, men den synlige krise udløses ofte af en uforudset og udefra kommende hændelse, som det nu er tilfældet med Corona-smitten.

Spørgsmålet er hvad gør du som virksomhedsleder gør for at komme godt igennem en turbulent periode? Start med at forstå, hvad det er der sker i din virksomhed. Den enkelte virksomhedskrise er unik, men studier har vist at kriser ofte følger det samme forløb over en længere tidsperiode.

Det v…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround strategier #4a_jan 2020

At bøje uden at knække - som organisation

Alle taler om, hvor hurtigt og gennemgribende forandringer sker, og at det er altafgørende, at man har fingeren på pulsen og formår at tilpasse og udvikle virksomheden. Der opstår kriser i alle virksomheder, det er et livsvilkår.

I 1981 studerede professor Barry Staw kriseramte organisationer. Han fandt frem til, at mange har en tendens til at ”fryse” i en krisesituation. De bliver handlingslammede i stedet for at gribe ind. Dette er siden blevet undersøgt nærmere hvad der kendetegner kriseresi…

Læs mere…

HenrikAppelquist_07_spejvendt

At bøje uden at knække - som leder

AT BØJE UDEN AT KNÆKKE – SOM LEDER

Næste spørgsmål: Hvad kendetegner kriseresistente topledere og ejerledere? Dem der bygger stærke organisationer, og evner at modstå og udnytte kriser.

Virksomheder der typisk bukker under i krise, har en tendens til at samle beslutninger i faste strukturer, processer og på meget få medarbejdere i toppen af virksomheden. Forskning og erfaringer peger på at det er det modsatte der skal til.

Topledere øger tilpasningsevne og forandringsparathed ved at sikre kompetenc…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround advisory board_small_jan 2020

Få klar besked om virksomhedens økonomi

Som ejerleder, bestyrelsesmedlem eller direktør, kender du din virksomhed. Du ved, hvilke udfordringer din virksomhed står overfor, men det kan også være svært at få det store overblik og skabe den røde tråd, i en hektisk hverdag, hvor der er mere end nok på din to-do liste.

Men det kan være en god ide at lade en ekstern og objektiv ekspert se din virksomhed ude fra og i fugleperspektiv, fordybe sig i tallene og give dig en brugbar og konstruktiv tilbagemelding baseret på praktisk erfaring med le…

Læs mere…

Appelquist & Co_Evaluering af teams_mar_2021

Det rigtige hold af medarbejdere

En international undersøgelse viser, at når topledere fra kriseramte virksomheder bliver spurgt ”Hvad ville du gøre anderledes næste gang”, er der et udsagn, der går igen: ”Jeg ville have foretaget flere ændringer i organisationen og gjort dem tidligere i forløbet.”

Hvorfor? - fordi det rigtige hold er grundlaget for succes. Det er klart at man ikke bare skal fyrre folk blot for at vise handlekraft. Det skal være for at skabe de svære, men nødvendige forandringer i holdninger, værdier og kompet…

Læs mere…

HenrikAppelquist_06_600x400 pix

Er kriseledelse ikke bare almindelig god ledelse?

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er, at der er meget stor forskel på konteksten og din tilgang til ledelse af forandringer i en sund virksomhed og i en kriseramt virksomhed. 

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er, at der er meget stor forskel på konteksten og din tilgang til ledelse af forandringer i en sund virksomhed og i en kriseramt virksomhed. Jeg vil denne artikel skriver om hvorfor jeg mener at det ikke er tilfældet. 

Konteksten er meget forskellig - dine mulighede…

Læs mere…

HenrikAppelquist_02

Ledelse handler om at gøre en forskel i tide.

Når en virksomhed oplever en forretningskritisk situation, viser international kriseforskning at i mere end 80% af tilfældene, har krisen været skjult og undervejs i flere år. Men det er ofte den udefra kommende hændelse, der gør den interne krise synlig for både ledelse, bestyrelse og medarbejdere.

Det har den uheldige konsekvens, at når du først ser og erkender krisen, har du reelt en meget begrænset tidshorisont at arbejde med før banken lukker kreditten, det offentlige inddriver gælden eller …

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround strategier #4a_jan 2020

Krisepåvirkning og -reaktion

Krisepåvirkning og -reaktioner! Når en krise pludselig opstår, rammes virksomheder forskelligt. Nogen påvirkes meget, andre oplever vækst. Enhver krise indeholder også muligheder, når du ved, hvordan du skal tackle situationen for at skabe fornyet vækst og fremdrift. Ved du det?

Ny dansk forskningsrapport har dokumenteret, at de virksomheder, der er kommet styrket ud af krisen, har anvendt nogle af de samme krisestrategier. De skabte hurtigt en situation, hvor de var i stand til at udnytte kris…

Læs mere…

Henrik Appelquist_Turnaround #2_feb_2021

Gratis Webinar: Vejen til en bæredygtig og succesfuld turnaround

Når resultaterne svigter – hvad gør du så? Kriser udfordrer rigtig mange virksomheder. Mange kun har begrænset erfaring med kriser og kriseledelse, og nogle virksomheder mere modstandsdygtige end andre.

En ny dansk forskningsrapport stiller skarpt på de SMV’erne der har klaret sig bedst igennem krisen. Rapporten er udarbejdet af Kim Klyver og Suna Løwe Nielsen fra Syddansk Universitet. Rapporten forklarer, hvad det vil sige at være kriseparat, kriseudnytter, og hvilke strategier de har benytte …

Læs mere…

Få gode råd før de bliver dyre