Resiliens | Modstandskraft

Erhvervslivet oplever en grad af kriser og risici, som ikke er set i generationer. Nogle virksomheder fryser og bliver ramt, mens andre innoverer, avancerer og endda trives. Forskellen er resiliens (modstandskraft).

Den resiliente organisation

Resiliens eller modstandskraft i organisationer er mere relevant end nogen siden før. Mængden af komplekse problemstillinger, som danske beslutningstagere og topledere dagligt skal forholde sig til er overvældende - og stigende. Globalisering, teknologisk innovation og geopolitisk usikkerhed er blot nogle få af de faktorer, der kan påvirke organisationers evne til at lykkes. Vi kan ikke undgå at blive påvirket eller ramt. Og vi kan ikke tænke os ud af det. Vi skal handle os ud af det. Men hvordan?

Resiliens er en kompetence der kan læres, trænes og udvikles

Resiliens er afgørende for succes i dagens hurtigt skiftende og uforudsigelige verden. Resiliens kan læres og trænes, og det er en kompetence, der kan udvikles på både det personlige og organisatoriske niveau. Mit framework, rådgivning og værktøjer kan hjælpe enkeltpersoner, teams og organisationer med at opbygge og styrke deres resilienskapacitet. på den måde er du og din organisation maksimalt forberedt på det uventet.

Sammen skaber vi stærke og succesfulde organisationer

Appelquist & Co_Fagområder_19042023

I mit arbejde for Appelquist & Co er jeg dedikerede til at hjælpe virksomheder med at blomstre i en konstant foranderlig forretningsverden. Min rådgivning omfatter fire tilgange, der adresserer de unikke udfordringer og muligheder, som organisationer typisk står over for:

  1. Forbygge: Her anvendes resiliens til at forhindre eller minimere risikoen for en potentiel krise eller hændelse opstår. Det kan være i form af planlægning, træning, risikoanalyse eller forebyggende foranstaltninger i organisationen.
  2. Udvikle: Her anvendes resiliens til at udvikle organisationens aktuelle niveau af resiliens og dens evne til at håndtere uventede udfordringer og forandringer. Det kan omfatte læring, træning, udvikling af politikker og strategier, tilpasning af strukturer og/eller kulturændringer.

  3. Håndtere: Det sker uundgåeligt for alle organisationer at en uventet krise rammer organisationen uanset hvor godt forberedt man er. Her anvendes resiliens til at reagere på og at håndtere en pludselig opstået krise eller hændelse nu og her. Det kan omfatte akut krisehåndtering, krisekommunikation, og at træffe svære beslutninger under pres.

  4. Genoprette: Her anvendes resiliens til at genoprette organisationens normale drift og funktion efter en krise eller hændelse. Det kan omfatte evaluering af præstationsniveauet, genopbygning af infrastruktur, genopbygning af tillid og genoptagelse af normale aktiviteter.

Ved at arbejde sammen med mig gennem Appelquist & Co kan din virksomhed forvente en solid hjælp, støtte og sparing med at navigere i en dynamisk forretningsverden og være forberedt på fremtidens udfordringer.

Kontakt mig allerede i dag for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed.

Her er tre gode grunde til at invester i resiliens

Når du invester i resiliens bliver organisationen bedre til at tackle uforudsete udfordringer på en effektiv måde, og det skaber en stærkere, sundere og mere modstandsdygtig organisation. Og det betaler sig. Forbedre jeres resiliens og få en række værdifulde fordele:

  1. For det første vil din organisation være bedre forberedt på at modstå og overvinde pludseligt opstået kriser og disruption i jeres marked, hvilket beskytter resultaterne og opretholde jeres omdømme. 
  2. For det andet vil en resilient organisation være mere fleksibel og tilpasningsdygtig. Det hjælper jer med at identificere og udnytte nye muligheder, som kan skabe innovation og dermed vækst i forretningen.
  3. Endelig kan en organisation, der er kendt for sin stærke resiliens, i højere grad tiltrække og fastholde topkvalificerede medarbejdere, der ønsker at arbejde i en stabil og sund organisation.

Samlet set kan opbygning af en resilient i din organisation give en unik og stærk konkurrencefordel i  uforudseligt og konstant foranderligt markedet, og som bidrager til succes og fremgang på lang sigt.

Seneste nyheder og artikler

Appelquist & Co_Kontinuitetsplanlægning_19062023

En model til at sikrer organisationens robusthed og fortsatte drift

Kontinuitetsplanlægning er afgørende for enhver organisation, uanset om det er en virksomhed, en offentlig institution eller en non-profit organisation. Det handler om at være forberedt på uønskede hændelser og sikre, at organisationen kan opretholde sine kritiske funktioner og fortsætte sine leverancer, selv når udfordringer opstår. I denne blog vil vi udforske vigtigheden af kontinuitetsplanlægning og præsentere en enkel model, der kan hjælpe dig med at skabe robusthed og handleberedskab i din…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround virksomhedskrise_rekonstruktion_mar_2020

Kontinuitetsplanlægning: at være forberedt på uønskede hændelser

I dagens komplekse og usikre verden er det afgørende for organisationer at være forberedt på uønskede hændelser. Kontinuitetsplanlægning er et vigtigt værktøj, der hjælper organisationer med at opretholde deres kritiske funktioner og sikre fortsat drift, selv når de udfordres af kriser eller forstyrrelser. Men hvor stammer kontinuitetsplanlægning fra, og hvorfor er det så afgørende for at opbygge og opretholde en resilient organisation? Lad os dykke ned i oprindelsen og den historiske baggrund f…

Læs mere…

Appelquist & Co_Community_okt_2020 (2)

#5 Kultur: Styrk jeres risikostyring gennem en bevidst og risikovillig kultur

En afgørende faktor i effektiv strategisk risikostyring er kultur og bevidsthed i organisationen. En kultur, der er præget af åbenhed, dialog og ansvarlighed, kan bidrage til at skabe en solid grund for identifikation, vurdering og håndtering af risici. I denne artikel vil vi udforske, hvordan du kan skabe en risiko- og sikkerhedsbevidst kultur og styrke medarbejdernes evne til at identificere og håndtere risici.

Skab en åben dialog om risici

For at skabe en risikobevist kultur er det vigtigt at e…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround resultatkrise #3_apr 2020

#4 Beredskab: Effektiv håndtering af kritiske situationer

I en verden præget af uforudsigelighed og kompleksitet er det afgørende for enhver organisation at have et velfungerende kriseberedskab på plads. Et veldefineret kriseberedskab sikrer, at virksomheden er i stand til at reagere effektivt og koordineret i tilfælde af kritiske situationer. I denne blogpost vil vi udforske vigtigheden af et kriseberedskab og give dig værdifulde indsigter i, hvordan du udvikler en velstruktureret kriseberedskabsplan.

Identificer nøglepersoner

Den første og vigtigste fa…

Læs mere…

Appelquist & Co_ business preview anallyse_small__apr 2020

#3 Overvågning: Opnå succes med strategisk risikostyring

Effektiv strategisk risikostyring handler ikke kun om at identificere og håndtere risici på et bestemt tidspunkt. Det indebærer også at have en proaktiv tilgang, der omfatter kontinuerlig overvågning af risici og deres potentielle indvirkning på organisationen.

I denne blogpost vil vi udforske betydningen af kontinuerlig overvågning i forbindelse med strategisk risikostyring og hvordan det kan hjælpe organisationer med at forblive agile, beskytte deres værdi og maksimere deres chancer for succes.…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround virksomhedskrise_konkurs_small_mar_2020

#2 Håndtering: Effektive metoder til at håndter risici

I vores komplekse forretningsverden er risici uundgåelige. Men ved at implementere en strategisk tilgang til risikostyring kan organisationer reducere risici og optimere deres ressourcer. Én af de vigtigste metoder i risikostyring er risikobevægelse. Risikobevægelse involverer at identificere, analysere og håndtere risici ved at anvende forskellige tilgange, herunder risikoforebyggelse, risikoreduktion, risikooverførsel og risikoaccept. I denne blogpost vil vi udforske disse metoder og opdage, h…

Læs mere…