Fem typiske årsager til konkurs

Der er sjældent én årsag til, at en krise opstår, da det oftest er en kombination af interne og eksterne faktorer. Det er de eksterne årsager, der typisk starter den synlige krise. Internationale undersøgelser og mine egne erfaringer som konsulen og rådgiver, peger på fem typiske interne årsager til en krise:

  1. Ringe/mangelfuld finansiel styring og kontrol
  2. Strategisk ledelse (fastholder uprofitabel retning for længe)
  3. Defekte/ineffektive processer
  4. Reduktion af marketing & HR
  5. Kompleksitet i organisationen

De eksterne årsager kan du ikke ændre på, men de øger presset på organisationen, hvis ikke du handler internt. Ofte sker det modsatte, man nedtoner og bortforklarer faresignalerne. De interne årsager er dem, man skal holde fokus på og gøre noget ved.

HVAD ER LØSNINGEN?

Identificer og kategoriser problemer, kortlæg årsagssammenhænge, og omskriv dem til en handlingsplan. Det gør du i tæt samarbejde med kunder og medarbejdere. De har ofte førstehåndsviden om problemerne og en klar ide om en løsning.

Mærsk koncernen er et godt eksempel på hvordan man er ved at ”disrupte” og opfinde sig selv. Desværre er der flest eksempler på det modsatte. Krisen bliver talt ned, bortforklaret og ignoreret. Konsekvensen kan man aflæse i antallet af konkurser.

turnaround kriseledelse