De færreste overlever

Start med at vurdere, om det er realistisk, at selskabet kan overleve en økonomiske turnaround, og efterfølgende, om man som minimum kan skabe en simpel turnaround i driften. En sådan vurdering har fire udfaldsmuligheder:

1) Mislykket turnaround, hvor det ikke er muligt at frigive likviditet til at skabe handlefrihed og råderum. Selskabet kan ikke reddes, og driften må standses og aktiverne realiseres.

2) Kortvarig turnaround, hvor man i første omgang får aftaler med kreditorer om afvikling af gælden, men hvor den operationelle turnaround ikke får indtjeningen til at stige efterfølgende.

3) Simpel turnaround, hvor man lykkes med at få genoprettet økonomien og indtjeningen, men hvor udviklingen på markedet udkonkurrerer selskabets forretningsmodel.

4) Bæredygtig turnaround, hvor man får gennemført en økonomisk, operationel og strategisk turnaround. Det er først her, man kan tale en bæredygtig og succesfuld turnaround. 

 

 

Hvor mange kriseramte selskaber overlever?

Undersøgelser viser, at 2/3 falder ned i en af de to første kategorier, og målt over 5 år er det mindre end 1/5 af de kriseramte selskaber, der når frem til en bæredygtig og succesfuld turnaround.


  turnaround kriseledelse businessrecovery appelquistco