FASE 4: INSOLVENS

Appelquist & Co_turnaround insolvenskrise_apr 2020

En virksomhed der er insolvent, er ikke kreditværdig, da den ikke længere er i stand til at betale sine forpligtelser. Der skelnes mellem to typer af insolvens. 1) Tekniske insolvens, hvor gælden overstiger aktiverne, men overholder sine forpligtigelser. 2) Egentlig insolvens, hvor selskabet ikke kan overholde sine forpligtigelser.

Hvad kan man gøre i den situation?

Tekniske insolvente selskaber, har tid til at løse problemerne, men det kræver øjeblikkelig handling, da selskabet ellers hurtigt vil glide ind i de næste faser, rekonstruktion eller konkurs. Bestyrelse og direktion kan fokusere på de samme fire områder, som vi henviste til under likviditetskrise. Se tidligere opslag.

Hvis man derimod ikke har tilstrækkeligt med indtægter til at afholde sine forpligtigelser, er selskabet insolvent. Der er brug for juridiske løsninger til at sikre aftaler om afvikling af gæld. Og det bør ske i tæt samarbejde med kreditorer og långivere. Det er ikke en fast regel, da hver situation er unik for en virksomhed, men det er nu man kontakter en insolvens advokat.

Vi tilbyder fortrolig og uforpligtende rådgivning til kriseramte virksomheder.

Hent rapporten om virksomhedskrise eller ring til os for dialog. www.appelquistco.dk/Virksomhedskrise

 #risikoledelse #kriseledelse #forandringsledelse #turnaround #insolvens