FASE 6: KONKURS

Appelquist & Co_turnaround virksomhedskrise_konkurs_mar_2020

Konkurs sker når det ikke er muligt at lave en rekonstruktion af virksomheden. Hvis selskabet ikke kan betale sine regninger, og man vurder, at det fortsætter fremover, har man pligt til at standse alle betalinger. Hverken ledelse eller bestyrelse har handlefrihed eller råderum til at gøre noget.

Når et selskab bliver erklæreret konkurs, overdrages selskabet til en kurator, der afvikler aktiverne bedst muligt og veksle alle værdier til kontanter. De kreditorer der har penge til gode, skal ikke dele ligeligt, som mange fejlagtigt tror. De får deres tilgodehavende retur i en konkursorden.

Hvis ledelsen betaler nogle kreditorer frem for andre, så man blive erstatningsansvarlig og idømt konkurskarantæne. Det sker i et stigende antal sager, hvis man ikke løbende har betalt gælden til skattemyndighederne men i stedet forfordelt andre kreditorer.

Det er en personligt stressende og følelsesmæssig meget ubehageligt at gå konkurs med et selskab. Ofte er det forbundet med skyld og skam over det skete. Hvis du står i den situation, er det vigtigt, at du søger rådgivning for at komme godt videre på den anden side af en konkurs.

Gratis og uforpligtende rådgivning til kriseramte virksomheder. Hent rapporten Virksomhedens Krise i 6 Faser.Virksomhedskrise - Rapport

#konkurs #kriseledelse #turnaround