Tre gode råd til en bedre likviditet

Har man ikke allerede et likviditetsbudget, er en krise en oplagt anledning til at få skabt et overblik. Hvor meget går ind, hvor meget går ud, og hvornår. Det er afgørende for at kunne rette op på en kriseramt virksomhed.

1) Få faste rutiner! Gennemgå jeres interne rutiner, f.eks. betaling af regninger. Udnytter I kreditbetingelserne, er det muligt at få nogle bedre? Når I har oparbejdet gode rutiner, så hold fast i dem. Det giver tryghed og overblik over jeres likviditet og kassebeholdningen.

2) Fakturer ofte! Ofte ser vi især i mindre virksomheder, at man fakturer hver måned. Send jeres fakturaer ud hurtigt, så får I betalingerne ind hurtigere. Hvem siger at man ikke kan fakturere hver uge eller hver dag?

3) Automatiser processer! Digitalisere jeres fakturering, så er I sikre på, at der bliver sendt regninger og rykkere ud hurtigere. I får et bedre overblik over ind og udbetalinger, og med automatisk fakturering, er man sikker på at både regning og rykker bliver sendt.

Når der er skabt et overblik, findes der mange initiativer, som kan være med at skabe yderligere likviditet i virksomheden. Hent analyseværktøjet! Se første kommentar for link.

Kommenter, dele og like meget gerne opslag, så vi kan få spredt budskabet til så mange som muligt.

Likviditet virksomhedskrise 

 

#risikoledelse #kriseledelse #likviditet #turnaround