Når resultaterne svigter – Tip #2

Her er det næste tip til, hvordan man gennemfører en reduktion af omkostningerne uden at skade konkurrenceevnen. Dette tip har fokus på det kommercielle område.

TIP #2: Revurder relationer og kanaler

En organisation henvender sig til et eller flere kundesegmenter, hvor der etableres og vedligeholdes relationer. Produkter og ydelser leveres igennem salgs- og distributionskanaler. Der er omkostninger forbundet med alle disse aktiviteter.

Udarbejd en analyse, der viser ressourceforbrug i hver kanal opgjort pr. ordre, og beregn dernæst dækningsbidraget pr. ordre. Er det positivt?

Vurder om det er muligt at omlægge fra en kanal til en anden og overvej at bruge en billigere kanal. Det kunne eks. være fra eksternt salg til internt salg, fra det interne salg til online selvbetjening osv.  Reducer aktiviteterne i de mest kostbare kanaler og reinvester ressourcerne i billige kanaler - helt eller delvist.

Der er forskel på den effektivitet, der er i hver relation og kanal, men de er formentlig etablerede i en periode med vækst, og der vil derfor ofte være besparelser at hente, ved at se nærmere på omkostningsstrukturen i relationerne og/eller i valg af kanaler. Det samme vil gøre sig gældende inden for Supply Chain.

Resultatkrise - Revurder relationer og kanaler

#risikoledelse #kriseledelse #resultatkrise #turnaround