At bøje uden at knække - som organisation

Appelquist & Co_turnaround strategier #4a_jan 2020

Alle taler om, hvor hurtigt og gennemgribende forandringer sker, og at det er altafgørende, at man har fingeren på pulsen og formår at tilpasse og udvikle virksomheden. Der opstår kriser i alle virksomheder, det er et livsvilkår.

I 1981 studerede professor Barry Staw kriseramte organisationer. Han fandt frem til, at mange har en tendens til at ”fryse” i en krisesituation. De bliver handlingslammede i stedet for at gribe ind. Dette er siden blevet undersøgt nærmere hvad der kendetegner kriseresistente virksomheder.

De virksomheder der klare sig bedst i kriser, opsøger og anvende intern og ekstern viden for at fremme organisations læring og vidensdeling. Meget karakteristisk er, at de bevarer en decentraliseret struktur i beslutningsprocesserne. De har forandringsparate reaktionsmønstre med fokus på ”at bøje uden at knække”.

Kriseresistente virksomheder er fleksible, hurtige, lette og smidige ligesom agile vækstvirksomheder er det.

Andre undersøgelser har senere påvist hvilken ledelseskultur, der kendetegner disse virksomheder? Det kigger jeg på i mit næste opslag.

Jeg stiller gerne op til en uformel snak, hvis du vil vende en konkret sag. Ring på +45 24 82 24 05 skriv til hla@appelquistco.dk

#turnaround #kriseledelse #recessionsledelse #forandringsledelse