At bøje uden at knække - som leder

HenrikAppelquist_07_spejvendt

AT BØJE UDEN AT KNÆKKE – SOM LEDER

Næste spørgsmål: Hvad kendetegner kriseresistente topledere og ejerledere? Dem der bygger stærke organisationer, og evner at modstå og udnytte kriser.

Virksomheder der typisk bukker under i krise, har en tendens til at samle beslutninger i faste strukturer, processer og på meget få medarbejdere i toppen af virksomheden. Forskning og erfaringer peger på at det er det modsatte der skal til.

Topledere øger tilpasningsevne og forandringsparathed ved at sikre kompetenceudvikling, og ikke blot til håndtering af situationen her og nu. De betragter ikke kun situationen som en krise, men som en mulighed for vækst og læring. Ledelsen kendetegnes ved at være delegerende og støttende i sin adfærd, og åbenhed og nærhed. Den værdibaseret ledelsesstil er fremherskende for topledere i modvind.

Endelig indikerer flere undersøgelser, at medarbejdernes og virksomhedens opfattelse og fortolkning af en krisesituation er afgørende for om krisen får lov at udvikle sig. Og her er ledelses igen væsentlig: Ledere, som fremmer en psykologisk tryghed, har et højt kommunikationsniveau, og som tager ansvar for at handle, er dem der stå i spidsen for de virksomheder, der navigerer bedst under krise.

#turnaround #kriseledelse #recessionsledelse #værdibaseretledelse

Jeg stiller gerne op til en uformel snak, hvis du vil vende en konkret sag. Ring på +45 24 82 24 05 skriv til hla@appelquistco.dk

#turnaround #kriseledelse #recessionsledelse #forandringsledelse