Er kriseledelse ikke bare almindelig god ledelse?

HenrikAppelquist_06_600x400 pix

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er, at der er meget stor forskel på konteksten og din tilgang til ledelse af forandringer i en sund virksomhed og i en kriseramt virksomhed. 

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er, at der er meget stor forskel på konteksten og din tilgang til ledelse af forandringer i en sund virksomhed og i en kriseramt virksomhed. Jeg vil denne artikel skriver om hvorfor jeg mener at det ikke er tilfældet. 

Konteksten er meget forskellig - dine muligheder er begrænset

International kriseforskning viser, at virksomheder der oplever en kritisk situation i de fleste tilfælde har båret rundt på en ledelseskrise i det skjulte i flere år. Den strategiske og resultatmæssige krise, der har fået lov at udvikle sig over år, vil være forankret dybt i organisationen og dens kultur.

Virksomheden vil typisk have oplevet flere runder med besparelser på omkostninger til uddannelse og træning af personalet og på investeringer i marketing, og man vil have været gennem flere reorganiseringer. Organisationen er mentalt stresset og udkørt. Du er under et stort pres på både økonomi og tidshorisont, og dine mest kompetente medarbejdere søger væk. Du føler et tab af kontrol og situationen er uvant.

Hvis vi sammenligner det scenarie med ledelse i en veldrevet virksomhed, så er forudsætningen og konteksten markant anderledes og langt fra de traditionelle ledelseskompetencer og erfaringer. Kriseledelse er for de fleste ikke en kernekompetence, men en perifere kompetence, som er meget forskellig fra almindelig ledelsespraksis.

Der er ligheder, men forskellene er større

Ja, der er ligheder mellem kriseledelse og almindelig god ledelse. Strategisk ledelse handler grundlæggende om at opbygge en fælles forståelse for jeres situation gennem forskellige analyser, der kortlægger og identificerer jeres potentialer og muligheder internt og eksternt. Der udarbejdes en solid strategiplan, du tilpasser organisationen, skabes følgeskab og opbakning til strategien, for til sidst at sikre en effektiv og konsekvent eksekvering i hele organisationen.

På den måde adskiller driftsledelse eller forandringsledelse sig ikke væsentligt fra strategisk kriseledelse. På den måde er den god nok. Det er gammel vin på nye flasker. Men der mangler noget…

Kriseledelse bliver ofte opfattet som en kompetence, som de fleste mener de behersker og har erfaring med, men når situationen opstår i virkeligheden, viser det sig at rigtige mange ledere vil oplever at deres kompetencer og erfaringer er utilstrækkelig.

Men der er flere afgørende og væsentlige forskelle på kriseledelse og almindelig god ledelse

Men kriseledelse adskiller sig væsentligt fra almindelig ledelse af drift og forandringer på særligt tre områder. Det kan du læse mere om i mit næste opslag, hvor jeg fortæller hvorfor ledelse af en kriseramt virksomhed er en helt anden ledelsesdisciplin end de fleste oplever.

Selv om der er ligheder, så er der væsentlig forskel på hvorfor der ikke er tale om den samme ledelsesdisciplin. Hvis du tager dine almindelige ledelseserfaringer, metoder og værktøjer, vil du formentlig ikke lykkes med at lede en kriseramt virksomhed. Strategisk kriseledelse adskiller sig nemlig fra almindelig god drifts- og forandringsledelse på særligt tre helt afgørende hovedområder:

  • Ressourcer – få/ingen
  • Eksekvering – proces/intuition
  • Resultater - hastighed

En virksomhed i problemer, har en kort tidshorisont at arbejde med, ingen økonomi til analysearbejdet, og begrænset adgang til arbejdskraft og kompetence til en stor og stigende mængde opgaver.

I en kriseramt virksomhed skal beslutninger træffe hurtigt, ukompliceret og effektivt. Og de træffes på et ufuldstændigt grundlag. Der er ikke tid til den sædvanlige inddragelse af interessenter. De politiske processer må vige for de rationelle, hvor hensynet til helheden dominer.

Når du leder kriseramt virksomhed, er det første du sikre dig kapital-interessenternes opbakning til din genopretningsplan. Du har ikke 100 dage til at samle holdet, analysere og planlægge. Du bliver vurderet fra dag et og hvis der ikke meget hurtigt viser sig håndgribelige resultater, er tålmodigheden kort hos kapital-interessenterne.

Krisledelse er derved en helt anden ledelsesdisciplin, og forskellig fra drifts- og forandringsledelse. Det er de samme værktøjer og metoder, men måden din ledelse bliver udført på, er meget forskellig. Du vil formentlig ikke lykkes med at vende krisen til en mulighed, hvis du anvender samme tilgang som i en sund og veldrevet virksomhed.

Og så lad mig understrege, at den hårdhund af en kriseleder, ikke overlevere længe i en bæredygtig og succesfuld turnaround. Mne det er en helt anden historie.#turnaround #kriseledelse #appelquistco