Genopfind dig selv inden andre gør det!

HenrikAppelquist_07_spejvendt_600x450 pix

Før eller siden vil alle virksomheder på et eller andet tidspunkt opleve, at væksten flader ud og de finansielle resultater aftager og stagner. Det sker selv for de mest succesfulde virksomheder.

Vi har set store og meget succesfulde globale selskaber, men som pludselig forsvandt fra markederne. Det er eks. selskaber som Kodak, Motorola, Nokia, Lowe, Grundig og mange andre. Vi har også se danske virksomheder pludselig forsvinde som da flyselskabet Sterling gik ned, Totempo, eller De Gule Sider som var markedsledende på sit område, men pludselig mistede deres konkurrenceevne. Spørgsmålet er hvorfor?

En meget udbredt og anerkendt tilgang til strategi for vækst, er at se på virksomhedens eksisterende værditilbud til markedet, og overveje om der kan skabes vækst ved udvikle nye produkter, kundesegmenter eller at trænge ind på nye geografiske markeder med eksisterende forretningsmodel og strategier.

I takt med at mulighederne for ny vækst udtømmes, begynde man at se nærmere at optimere, effektivisere og perfektionisere virksomhedens produkter, processer og kanaler. Det er f.eks. det vi ser når en virksomhed sænker priserne ved at digitalisere og automatiser eksisterende produkter, processer og kanaler. Virksomheden og markedet den befinder sig modnes og de organiske vækstraterne aftager.

Uanset hvilken strategier man vælger af ovenstående, er der i princippet tale om at man tilbyder markedet mere af det samme, men nu bare lidt billigere. Der er ikke tale om en fornyelse af vækstkurven, men en forlængelse af den eksisterende.

Når en virksomhed oplever aftagende vækstrater eller nedgang i de finansielle resultater, behøver det ikke være ensbetydende med at ledelsen har været dårlig til at lede selskabet. Det er i højre grad ligeså ofte fordi man har forlænget eksisterende vækstkurver, og undladt at udvikle den næste vækstkurve i tide. Der har i disse selskaber været fokus på at skabe vækst ved at udvikle unikke strategier og perfektioneret produkter, processer fremfor at konkurrere på innovation af unikke og stærke forretningsmodeller, der kunne vokse op og blive den næste stærke vækstmotor for virksomheden.

Det er i mine øjne ikke et spørgsmål om din virksomhed bliver ramt af afmatning, men mere hvornår og hvordan du forholder dig til situationen. Det er afgørende at se nærmere på de valgmuligheder du har før væksten, begynder at aftage og stagnere. Men hvornår og timingen rigtige og hvad er valgmulighederne?

Der er som sagt ikke noget i vejen med at konkurrere på unikke produkter, processer eller strategier, og særligt ikke for virksomheder på markeder med høje exit-barriere, hvor man har investeret meget kapital i infrastruktur, maskiner og bygninger mv. Det er også en strategisk tænkning, der typiske og ganske fornuftige anvendes i kriseramte virksomhed, hvor man ikke har ressourcerne til at skabe fornyelse inden for en kort tidshorisont til at sikre genopretning af selskabet.

Problemet er blot at disse vækststrategier og variationer af dem, ikke fornyer en vækstkurve, men i virkeligheden blot forlænger en eksisterende vækstkurve. Nyere forskning peger da også på at det der adskiller de mest succesfulde virksomheder fra de mindre succesfulde, i højre grad skal findes i deres evne til at komme fra den ene vækstkurve til den næste, på det helt rigtige tidspunkt. Det kan gøres ved at tage udgangspunkt i eksisterende produkter og kundesegmenter, men i stedet udvikler en ny forretningsmodel, og nedbryde de gængse brancheskel ved at skaber nye normer, kutymer og måder at gøre tingene på.

Det er på ingen måde en let opgave, men heller ikke en umulig opgave. Men det kan være afgørende for din virksomhed for at skabe en bæredygtig og succesfuld forretning på længere sigt. Det gælder særligt for virksomheder på turbulente markeder, med store omvæltninger og hvor nye konkurrenter, substituerende produkter ankommer med en accelererende hastighed.

Ulempen kan være at det er en intens og krævende forløb at skabe en ny vækstkurve. Det kræver ressourcer i form af tilstrækkelig finansiering, arbejdskraft og tidshorisont, en lav grad af formalisering og bureaukrati, samt en entreprenant og udviklingsorienterede kultur. Det derfor ikke en strategi for kriseramte selskaber, men kan være en vej af flere at gå for modne virksomheder der oplever stagnerende og vigende finansielle resultater.

Det vi kan lære fra de meste succesfulde virksomheder, er deres evne til at skabe markant vækst over en lang årrække. Vi kan indhente viden, indsigt og inspiration ved at se nærmere på hvad er årsagen til at selv stærke og succesfulde virksomheder pludselig tabte konkurrencekraft, og ved at analyser hvad de gjorde for at skabe en ny markant vækstkurve. 

Nu tænker du måske, hvorfor er der så ikke flere der gør det? Svaret er enkelt. De fleste har fokus på den traditionelle måde at skabe forretningsudvikling og vækst på, tænker jeg, at det er fordi det var den måde vi lærte det på i vores uddannelsessystem. Når store globale virksomheder allokerer blot 1-2 % af deres omsætning til at skabe banebrydende projekter i deres R&D organisation, bliver de hyldet som modige og innovative. Generelt anvender små og mellemstore virksomheder anvender endog mindre af deres budgetter på forretningsudvikling, og de fleste ignorer fuldstændig udviklingen af nye innovative forretningsmodeller.

Morgendagens vindere er dem der lykkes med at skabe en konkurrencemæssige fordele, der ikke er baseret på innovative produkter, processer og verdens bedste vinderstrategier, men på innovative forretningsmodeller. Genopfind dig selv inden andre gør det! 

Følg mig på min blog eller tilmeld dig mit nyhedsbrev, hvor jeg i den kommende periode skriver om hvordan du lykkes med at skabe en innovativ forretningsmodel, der slår markedet og skaber markant vækst i din virksomhed.

#strategiskturnaroound #turnaround #vækstledelse #appelquistco #innovation #vækstkurve #væksstrategi