Vækstkurver, strategier og muligheder

Appelquist & Co_kursusdeltager_small_okt_2020

Når jeg anvender begrebet vækst, er du nok ikke i tvivl om, hvad jeg mener med det. Men hvad der er markant vækst, kræver nok en uddybende forklaring. Markant vækst er, når en virksomhed præsterer markant bedre end alle andre på det samme marked. Når det er markant, er der tale om vækstrater, der er bedre end det markedslederen præsterer på et givent marked eller i en specifik branche. Det er altså ikke nok at følge markedslederen, men din virksomhed skal udfordre markedet på sin helt egne præmisser.

Ordet vækst er et positivt begreb, der anvendes om mange forskellige ting og i mange forskellige situationer. Det vi taler om her, er vækst i de finansielle resultater. Udfordringen er at skabe markant vækst over en længere periode. En virksomhed der ikke er i vækst, er en virksomhed i ubalance – strategisk eller organisatorisk. Og hvis ikke ledelsen griber ind i tide, kan sådan en krise udvikle sig over mange år, og til sidst sætte sig som en fornyelseskrise. Kunsten er at holde sig på toppen, og blive der ved hjælp af flere vækstkurver!

Der er forskellige definitioner på hvad der er en højvækstvirksomhed. Ifølge Danmarks Statistik, OECDs og Eurostats fælles definition: En højvækstvirksomhed er en virksomhed, som har en gennemsnitlig vækst på 20 pct. årligt over en treårig periode.

Dagbladet Børsen uddeler hvert år en pris til hurtigt voksende danske virksomheder. De såkaldte Gazeller. En Gazellevirksomhed er en betegnelse for en hurtigt-voksende virksomhed, som minimum har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode. Der var 1.958 Gazellevirksomheder i 2021 ifølge Dagbladet Børsens. Gazellevirksomheder udgør mellem 0,5 og 1% af de i alt ca. 300.000 registrerede virksomheder i Danmark.

En virksomhed som opnår titlen som gazelle virksomhed mindst fire år i træk opnår titlen Marathon Gazelle. At være Marathongazelle virksomhed betyder således, at man har fordoblet resultatet af sin første gazelle for 4 år siden. Marathon Gazeller er derfor virksomheder, som har en ekstrem høj og stabil økonomisk vækst i en periode på minimum 7 år. Det er kun ca 100 virksomheder om året som opnår titlen som Marathongazelle – altså helt nede i 0,03% af de ca. 300.000 registrerede virksomheder i Danmark.

Dansk Industri har en lidt anden definition på høj-vækstvirksomheder, som er en årlig vækst på +10% over en periode på tre år. Deres undersøgelse i januar 2019 viste, at de fleste højvækstvirksomheder har færre end 20 fuldtidsansatte. Det var knap syv ud af ti højvækstvirksomheder der havde færre end 20 fuldtidsansatte. Det var kun 6 pct. af højvækstvirksomhederne, der havde mere end 100 fuldtidsansatte. Tankevækkende – ikke sandt?

Nyere forskning peger på, at det der adskiller de mest succesfulde virksomheder i dag, fra de mindre succesfulde virksomheder skal findes i deres evne til at springe fra den ene vækstkurve, til den næste på det helt rigtige tidspunkt. Undersøgelser viser at det er mere end 90 % af alle virksomheder, forfølger den traditionelle og generiske måder at skabe vækst på.

Hvis din virksomhed i stedet for at skabe et nyt produkt, lanceret med den helt rigtige strategi, valgte at satse på en ny og innovativ forretningsmodel, så vil du i højere grad være i stand til at skabe den næste markante vækstkurve for din virksomhed. Analyser underbygger og viser, at en virksomhed kan udvikle nye forretningsmodeller og øge deres overskudsgrad markant, og skabe langt højere vækstrater end andre virksomheder på denne måde.

Det er på ingen måde en let opgave, men heller ikke en umulig opgave. Men det er afgørende for at skabe en bæredygtig og succesfuld forretning på længere sigt, at du og din virksomhed er vækstparate. Det gælder særligt for virksomheder på turbulente markeder, med store omvæltninger og hvor nye konkurrenter og substituerende produkter ankommer med en accelererende hastighed.