Innovation er en vækstmotor

Appelquist & Co_Netværk2_okt_2020

Når store globale virksomheder allokerer blot 1-2 % af deres omsætning til at skabe banebrydende projekter i deres R&D organisation, bliver de hyldet som modige og innovative. Men reelt er der tale om meget små investeringer.

Generelt anvender små og mellemstore danske virksomheder endnu mindre af deres budgetter på forretningsudvikling, og de fleste ignorer helt udvikling af nye innovative forretningsmodeller. Men når der opstår kriser, er der en del af disse virksomheder, der med succes sætter fokus på innovation og udvikling.

Ny dansk forskning viser tydeligt, at de virksomheder der har klaret sig bedre gennem Corona-krisen, er dem der valgte innovation som deres strategi for håndtering af krisen. Undersøgelsen fra Syddansk Universitet har undersøgt hvem der havde klaret Corona-krisen bedst, og hvilke strategier de havde anvendt.

Det har vist sig, at de virksomheder der klarede krisen bedst, og havde været i stand til at skabe vækst, var de virksomheder, der havde udviklet nye kanaler eller helt omlagt deres forretningsmodel. Dem der fandt nye måder at gøre tingene på, men at denne udvikling skete på en forudsætning om, at virksomheder var vækstparate. Det vil sige, at de havde ressourcerne og organisationen til at skabe den nødvendige innovation.

Der er noget der tyder på at morgendagens vindere er dem, der lykkes med at skabe konkurrencemæssige fordele på innovative nye forretningsmodeller, og ikke dem der arbejder med nye produkter, processer og andre typiske vinderstrategier.

Nu tænker du måske, hvorfor er der så ikke flere der gør det? Min egen personlige erfaring er, at det primært skyldes, at der er fokus på den traditionelle måde at skabe vækst på, fordi det er den måde, vi i vores uddannelsessystem lærte at skabe vækst på. En anden erfaring er, at det også handler om, at der er meget få topledere i mellemstore og store virksomheder, der har praktisk erfaring med at skabe innovation og læring i organisationer. Og endelig kan der være den psykologiske forklaring. Nemlig den, at der er en udbredt opfattelse af, at man ikke må fejle som topleder i spidsen for en organisation. Det kan være katastrofalt for karrieren. Og mange topledere vurder netop, at det er forbundet med stor personlig risiko at skabe vækst via innovation.