Vækst er brændstoffet

Appelquist & Co_Morgen-møde_okt_2020

En livscyklus for succesfulde virksomheder, er opbygget af en eller flere forskellige cyklusforløb efterfulgt af hinanden. Hver af disse kurver kan bestå af et eller flere tiltag, der har det fælles formål at skabe vækst i de finansielle resultater.

Virksomhedens omsætning i en ny forretningsmodel er i en opstart på et lavt niveau. Men så snart omsætningen begynder at stige markant, vil man kunne konstatere, at virksomheden realiserer høje vækstrater. Omsætningen accelererer, og virksomheden begynder at skabe vækst. Det er med andre ord en succes. Virksomheder der befinder sig i dette scenarie, vil have en tendens til at fokusere på at skabe yderligere vækst i omsætningen, ved at reinvestere så mange af deres ressourcer, som over hovedet muligt med samme strategi. Så længe som muligt. Virksomheder der vækster meget og hurtigt oplever et højt pres på likviditeten, og får jævnligt tilført kapital fra ejerne eller fra kapitalmarkederne.

Der opstår et tidspunkt, hvor ledelsen kan se at væksten begynder at aftage. Måske begynder den ligefrem at falde. Det er blevet svært at skabe en tilfredsstillende vækst. Det er i den situation at toplederne benytter sig af strategier, hvor de intensiverer driften ved at optimere og effektivisere gennem digitalisering og automatisering af både produkter, processer og forskellige kanaler for at opretholde positive økonomiske resultater. Virksomheder i denne fase har ofte et ganske solidt økonomisk fundament at stå på, og hvor de indgående indtægtsstrømme er positive.

Og det er i den her situation, når det går allerbedst, at du som topleder skal overveje, om timingen er den rigtige til at iværksætte et nyt innovativt tiltag. Det er nu at virksomheden står absolut stærkest og mest vækstparat. De fleste fastholder den eksisterende forretningsmodel, ganske enkelt fordi den har succes.

Det paradoksale er, at de fleste topledere først overvejer at udvikle en ny forretningsmodel, når væksten har været negativ over flere år. Problemet der opstår i den situation, er blot at virksomheden ikke er vækstparat. Man har ikke adgang til de nødvendige ressourcer, manglende opbakning og tålmodighed fra ejere og investorer, og der er en til tider meget begrænset tidshorisont til at vende udviklingen, og til at skabe nye positive resultater. Det starter en negativ spiral, der presser økonomien og likviditeten, og det bliver nu langt sværere at fremskaffe ny kapital til investeringer. Det er her at risikoappetitten og investeringslysten falder hos nøgleinteressenterne.

Det er i praksis først, når fornyelseskrisen melder sig, at de fleste igangsætter strategiske initiativer, der skal vende den negative udvikling i resultaterne, og skabe en ny periode med vækst. Hvis ikke det lykkes for ledelsen at skabe vækst relativt hurtigt, vil kurven fortsætte med at falde, og på sigt vil man udfase virksomheden, hvor den enten bliver opkøbt af andre eller ganske enkelt går til grunde.