De traditionelle vækststrategier

Appelquist & Co_innovation og vækst_feb_2022

Der er fire generiske strategier, der skaber vækst i en virksomhed, og som ofte kommer i en kronologisk rækkefølge, der følger den naturlige udvikling i virksomhedens livscyklus.

  1. Innovation (produkter/kunder)
  2. Indtrængning (markeder)
  3. Udvidelse
  4. Diversifikation

1) Innovation: En iværksætter går til markedet med et nyt produkt eller serviceydelse, der løser en konkret problemstilling på et marked, eller som skaber et helt nyt behov hos et bestemt kundesegment. Hvis kunderne tager denne nye ydelse eller produkt til sig, skabes den første vækstkurve. I større og mere modne virksomheder, kan der også skabes vækst gennem innovation og udvikling af selskabets produkter og ydelser.

2) Indtrængning: Herefter følger der typisk en periode, hvor virksomheden forfølger en vækststrategi, der er baseret på at trænge dybere ind i et marked eller i en specifik målgruppe og med udgangspunkt i eksisterende produkter og services, når der skal skabes en ny vækstkurve.

3) Udvidelse: Hvis virksomheden lykkes med at trænge ind på markedet med sine ydelser, vil man typisk lancere den tredje vækstkurve, der handler om, at et produkt tilpasses eller modificeres til at imødekomme nye kundegrupper, og/eller helt nye geografiske markeder.

4) Diversifikation: Diversifikation betyder vækst gennem afsætning af nye produkter, og ydelser på nye markeder eller til nye kundegrupper. Diversifikation kan ses som en selvstændig vækststrategi, da det kan skabe helt nye forretningsområder. En strategi der ofte består af opkøb enten frem eller bagud i værdikæden, og som typisk anvendes på modne og stagnerende markeder.

Virksomheder anvender de forskellige strategier ofte i kronologisk rækkefølge. Modne virksomheder arbejder endvidere med forskellige vækststrategier på forskellige markeder på samme tid. Det medfører et øget behov for struktur og flere stabs- og støttefunktioner, der kan servicere den strategiske og taktiske ledelse. Når en virksomhed planlægger en ny vækstkurve, vil det ske i en naturlig forlængelse efter den forrige vækstkurve, men der er en klar tendens til at det først sker, når man ser en aftagende vækst og en nedgang i de finansielle resultater.