Opbyg organisatorisk resiliens gennem strategi- og forretningsudvikling

Appelquist & Co_ business preview anallyse_small__apr 2020

Resiliens handler om evnen til at modstå og komme sig fra modgang og udfordringer. I dagens forretningsverden er resiliens en vigtig faktor for succes, da organisationer konstant står over for forandringer og udfordringer. Men hvordan kan man arbejde med resiliens gennem strategi- og forretningsudvikling i en organisation?

Her er nogle fem områder, der kan hjælpe dig i gang:

  1. Identificer dine organisationers formål og værdier. Formål og værdier er afgørende for at skabe en stærk organisationskultur og en fælles retning. Når alle i organisationen forstår og er engageret i formålet og værdierne, kan det styrke organisationens modstandsdygtighed over for udfordringer og forandringer.

  2. Udvikl en strategi for modstandsdygtighed. Det er vigtigt at udvikle en strategi, der er fokuseret på at øge organisationens modstandsdygtighed over for forandringer og udfordringer. Dette kan omfatte at identificere og prioritere nøgleområder, der kræver forbedring, og implementere initiativer for at styrke disse områder.

  3. Skab en organisationsstruktur, der styrker modstandsdygtighed. Organisationsstrukturen kan også spille en rolle i at skabe modstandsdygtighed i organisationen. Det kan omfatte at udvikle flade organisationsstrukturer, der giver medarbejderne mere ansvar og autonomi, og at skabe teams, der kan samarbejde på tværs af afdelinger og niveauer i organisationen.

  4. Prioriter innovation og læring. Innovation og læring er afgørende for at skabe en kultur, der er åben for forandringer og nye ideer. Det er vigtigt at prioritere og investere i innovation og læring for at styrke organisationens modstandsdygtighed over for udfordringer og forandringer.

  5. Lederskabets rolle i at fremme modstandsdygtighed. Endelig spiller lederskabet en vigtig rolle i at fremme modstandsdygtighed i organisationen. Ledere skal fungere som rollemodeller og være i stand til at motivere og engagere medarbejderne til at tage ansvar og deltage i at opbygge en modstandsdygtig kultur.

Gennem en strategisk tilgang til forretningsudvikling og en fokus på modstandsdygtighed, kan organisationer opbygge en kultur og struktur, der er i stand til at håndtere udfordringer og forandringer. Ved at investere i formålet, værdierne, strategien og læring kan organisationer opbygge en stærk og modstandsdygtig kultur, der er klar til at tackle enhver udfordring, der måtte komme deres vej.