Fem værdifulde resultater med organisatorisk resiliens

Appelquist & Co_turnaround_personlig lederskab_small_apr 2020

Organisatorisk resiliens er blevet et nøgleord i dagens forretningsverden, da virksomheder og organisationer oplever en stadig større mængde af udfordringer og usikkerheder. Opbygning af organisatorisk resiliens indebærer, at en organisation har evnen til at modstå og tilpasse sig ændringer, samt at den er i stand til at komme stærkere tilbage efter en krise. Men hvorfor er det så vigtigt at arbejde på organisatorisk resiliens?

Her er de fem mest værdifulde resultater, som man kan opnå gennem en stærk organisatorisk resiliens:

  1. Reducering af omkostninger: Organisatorisk resiliens kan hjælpe med at reducere omkostninger ved at identificere og forberede sig på potentielle risici og trusler, før de bliver en realitet. Dette kan også hjælpe organisationen med at reagere hurtigt og effektivt, hvis der opstår en krise eller en uventet hændelse.

  2. Øget konkurrenceevne: Organisationer med en stærk resiliens er mere konkurrencedygtige og i stand til at tilpasse sig hurtigt til ændringer i markedet og kundekrav. Dette kan give organisationen en fordel i forhold til sine konkurrenter, da den vil være mere fleksibel og i stand til at imødekomme kundernes behov og ønsker.

  3. Bedre ledelse: En stærk organisatorisk resiliens kræver også en stærk ledelse, der kan håndtere udfordringer og kriser. Opbygning af resiliens kan hjælpe med at udvikle ledelsesevnerne, da det kræver en mere holistisk og strategisk tilgang til forretningsudvikling og risikostyring.

  4. Øget medarbejdertilfredshed: Organisationer med en stærk resiliens kan give deres medarbejdere en følelse af tryghed og sikkerhed i forhold til deres job og deres fremtid. Dette kan føre til en øget medarbejdertilfredshed og -loyalitet, da medarbejderne ved, at organisationen er i stand til at håndtere udfordringer og kriser.

  5. Bedre omdømme: Endelig kan opbygning af organisatorisk resiliens også hjælpe med at forbedre organisationens omdømme og image. En organisation, der kan håndtere udfordringer og kriser på en professionel og effektiv måde, vil blive opfattet som mere pålidelig og troværdig af både kunder og interessenter.

I dagens usikre forretningsmiljø er opbygning af organisatorisk resiliens afgørende for at opretholde en konkurrencefordel og skabe værdi for organisationen. De fem resultater, der er nævnt ovenfor, viser, hvorfor det er så vigtigt at arbejde på resiliens og implementere en holistisk og strategisk tilgang til forretningsudvikling.