#5 Kultur: Styrk jeres risikostyring gennem en bevidst og risikovillig kultur

Appelquist & Co_Community_okt_2020 (2)

En afgørende faktor i effektiv strategisk risikostyring er kultur og bevidsthed i organisationen. En kultur, der er præget af åbenhed, dialog og ansvarlighed, kan bidrage til at skabe en solid grund for identifikation, vurdering og håndtering af risici. I denne artikel vil vi udforske, hvordan du kan skabe en risiko- og sikkerhedsbevidst kultur og styrke medarbejdernes evne til at identificere og håndtere risici.

Skab en åben dialog om risici

For at skabe en risikobevist kultur er det vigtigt at etablere en åben dialog om risici i organisationen. Dette indebærer at skabe et rum, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at diskutere potentielle trusler, bekymringer og udfordringer. Ved at tilskynde til åbenhed og lytte aktivt til medarbejderes perspektiver kan organisationen opnå en bedre forståelse af eksisterende og potentielle risici.

Tilskynd rapportering af potentielle trusler

En vigtig del af at opbygge en risikobevist kultur er at tilskynde til rapportering af potentielle trusler og bekymringer. Dette kan ske gennem et klart og anonymt rapporteringssystem, hvor medarbejdere kan indberette observationer af mulige risici eller sikkerhedsproblemer. Ved at skabe en atmosfære, hvor rapporteringen ses som en værdifuld bidrag til organisationens sikkerhed og succes, vil medarbejderne føle sig mere engagerede og ansvarlige for at identificere og rapportere potentielle risici.

Uddannelse og træning

For at styrke medarbejdernes evne til at identificere og håndtere risici er uddannelse og træning afgørende. Organisationen bør investere i relevante uddannelsesprogrammer, der øger medarbejdernes risikoforståelse og -kompetencer. Dette kan omfatte kurser om risikostyring, sikkerhedsprocedurer, krisehåndtering og andre relevante emner. Ved at forsyne medarbejderne med nødvendige værktøjer og viden kan de bedre håndtere risici i deres daglige arbejde.

Lederskab der går forrest

Lederskab spiller en afgørende rolle i at skabe en risikobevist kultur i organisationen. Ledere skal være rollemodeller og demonstrere bevidsthed om risici og sikkerhed. Dette inkluderer at deltage aktivt i risikovurderinger, understøtte rapportering af potentielle trusler og forvalte risikohåndteringsinitiativer. Når ledelsen viser engagement og prioriterer risikostyring, vil det have en positiv indvirkning på hele organisationen og inspirere medarbejderne til at tage ansvar for risikostyring.

Kultur og bevidsthed spiller en afgørende rolle i strategisk risikostyring. Ved at opbygge en risiko- og sikkerhedsbevidst kultur kan organisationer styrke deres evne til at identificere, vurdere og håndtere risici. Gennem åben dialog, rapportering, uddannelse og træning samt lederskab kan organisationer skabe en stærk risikobevist kultur, der er essentiel for succes i en konstant foranderlig forretningsverden.

Læs mere om strategisk risikostyring og risikoanalyse i tidligere blogpost.