Appelquist & Co_turnaround strategier #1a_jan 2020

Sådan starter du arbejdet med innovation

Researchere og forskere har i de senere år identificeret tre særlige kapabiliteter, som meget succesfulde virksomheder i højere grad besidder, i forhold til de mindre succesfulde virksomheder. Det er særlige udviklingskapabiliteter, der er forudsætningen for, at virksomheden kan springe fra den ene vækstkurve til den næste med succes. De tre kapabiliteter skal ses i en sammenhæng:

  • Evnen til at se og udnytte skift i markedsvilkår før alle andre
  • Unikke operationelle kompetencer
  • En pulje af ta…

Læs mere…

Appelquist & Co__innovation og vækst #2_mar 2022

Lav et skift i markedet før alle andre

Vi kan opdele forudsætninger i et eksternt og internt perspektiv. Det eksterne perspektiv er de markedsmæssige muligheder for vækst, som virksomheden bør udnytte, for at realisere markante vækstrater. Det interne perspektiv handler om i hvilken grad din virksomhed er vækstparat. Her ser vi på virksomhedens fundamentale kapacitet, de operationelle og dynamiske kompetencer, der skal sættes i spil for at du kan imødekomne truslerne og udnytte mulighederne på et marked.

Den organiske vækst i en vir…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround krisetegn_jan 2020

Start med det fundamentale

Når du gerne vil arbejde med innovation og vækst, er det helt afgørende at du og din virksomhed har det rette fundament på plads. Det gør du ved at tage et ærligt og åbent kig i spejlet på væggen. En vurdering af vækstparathed kræver en diskussion med den resterende ledergruppe, om hvordan man ser på hele virksomhedens situation og dens operationelle evner og resultater.

Når du skal vurdere hvor vækstparat virksomheden er, starter diskussionen med at undersøge virksomhedens fundamentale kapacit…

Læs mere…

Appelquist & Co_innovation og vækst_mar 2022

Opbyg en mere entreprenant kultur

Virksomheder der vil skabe en mere entreprenant kultur, må starte med at skabe de rette forudsætninger, for at radikale ideer kan opstå, kommercialiseres og skabe den næste markante vækstkurve. Når man ønsker at etablere en entreprenant kultur i en organisation, bør den grundlægges på tre forudsætninger.

  • At ledelsen gøre det med en klar vision og værdisæt
  • At kulturen kan omfavne, accepteret og forventet at der sker fejle
  • At medarbejderne tager ejerskab for nye ideer og for at realisere dem

Læs mere…

Appelquist & Co_innovation og vækst_mar_2022

Hvor vækstparat er din virksomhed egentlig?

Det er vigtigt at starte med at kortlægge hvilken position din virksomhed indtager, for at du kan vurdere om den er i stand til at skabe den næste markante vækstkurve. Hvis din virksomhed ikke er tilstrækkelig vækstparat, må du nødvendigvis starte med at sikre, at virksomheden opnår de rette forudsætninger for at blive vækstparat. Det gælder i øvrigt uanset, hvor stor eller lille virksomheden er, og hvor den er i sin udvikling i øvrigt.

De fundamentale kapaciteter i virksomhed kan indtage tre f…

Læs mere…

Appelquist & C0_Virksomhedskrise i 6 faser_mar_2020

Her er de 6 faser du skal håndtere

Virksomhedskriser har det med at udvikle sig skjult og langsomt over længere tid, men den synlige krise udløses ofte af en uforudset og udefra kommende hændelse, som det nu er tilfældet med Corona-smitten.

Spørgsmålet er hvad gør du som virksomhedsleder gør for at komme godt igennem en turbulent periode? Start med at forstå, hvad det er der sker i din virksomhed. Den enkelte virksomhedskrise er unik, men studier har vist at kriser ofte følger det samme forløb over en længere tidsperiode.

Det v…

Læs mere…

HenrikAppelquist_02

Uddannelse: Vejen til en succesfuld turnaround

Corona-krisen har presset mange virksomhed ud i en uholdbar situation. Du ved at det haster med at skabe radikale forandringer for din virksomhed. Men du er i tvivl om hvordan. Den berømte brændende platform har vist sig ikke at fungere, og ny metoder og tiltag må tages i anvendelse.

FORANDRINGSLEDELSE I EN UFORUDSIGELIG VERDEN

Ledelse af transformationer et komplekst ledelsesfelt bestående af mange forskellige typer af kompetencer, der strækker sig fra den rationelle managementdisciplin til d…

Læs mere…

5 ting sunde virksomheder kan lære fra de usunde

Det ikke er alle værktøjer og metoder inden for ledelse af kriseramte virksomheder, der hverken kan eller bør anvendes i sunde virksomheder, men der er alligevel nogle læringspunkter, som sunde virksomheder kan lære af kriseramte virksomheder.

For hver af disse punkter vil jeg i de kommende artikler beskrive begreberne for hvert læringspunkt, og henvise til et praktisk eksempel, på hvordan en virksomhed, har anvendt et koncept til at undgå selv at blive en kriseramt virksomhed.

Her er de fem v…

Læs mere…

Tre gode råd til en bedre likviditet

Har man ikke allerede et likviditetsbudget, er en krise en oplagt anledning til at få skabt et overblik. Hvor meget går ind, hvor meget går ud, og hvornår. Det er afgørende for at kunne rette op på en kriseramt virksomhed.

1) Få faste rutiner! Gennemgå jeres interne rutiner, f.eks. betaling af regninger. Udnytter I kreditbetingelserne, er det muligt at få nogle bedre? Når I har oparbejdet gode rutiner, så hold fast i dem. Det giver tryghed og overblik over jeres likviditet og kassebeholdningen.…

Læs mere…

OPTIMERING AF LIKVIDITET

Jeg oplever ofte som rådgiver, at mange fejlagtigt tror at det er de negative resultater, der lukker en virksomhed. Det er ikke de dårlige resultater, men mangel på likviditet, der i sidste ende lukker en virksomhed. Det kan ramme både kriseramte og sunde virksomheder - hårdt og uforudset!

Det er likviditet, der i realiteten afgør om driften kan fortsætte uanset hvordan økonomien ellers ser ud i selskabet. Hvis selskabet har positive pengestrømme eller hvis ejerne tilfører kapital til selskabet…

Læs mere…

Virksomhedens Krise i 6 Faser

Der er virkelig mange kriseramte virksomheder, der kæmper hårdt i den her tid for deres virksomhed. Det har jeg selv prøvet, og ved præcist hvordan de har det i øjeblikket. Det er på ingen måde sjovt, og man har brug for hjælp og rådgivning. Der er en vej ud af krisen, hvis man evner at søge hjælp i tide.

Vi har skrevet en artikel om hvordan kriser udvikler sig i virksomheder, og ikke mindst hvad man kan gøre ved det. Det er afgørende at forstå situationen for, at kunne sætte ind med den rigtig…

Læs mere…

Ingen turnaround uden vækst

Når jeg fortæller, at jeg arbejder med turnaround, så har mange den opfattelse, at det alene handler om tilpasning af økonomi i et selskab. Enhver turnaround handler i sidste ende om at skabe vækst hurtigt og effektivt. Når jeg vurderer for en bank, om det er realistisk for et selskab at overleve, så vurderer jeg på, om selskabet kan drives profitabelt. Jeg arbejder med tre typer af acceleratorer, der er datadrevet, og som jeg ved, skaber vækst hurtigt og effektivt. De tre acceleratorer:

  1. Stra…

Læs mere…