Nyheder og artikler

Implementering og eksekvering

At bøje uden at knække - som organisation

Appelquist & Co_turnaround strategier #4a_jan 2020

Alle taler om, hvor hurtigt og gennemgribende forandringer sker, og at det er altafgørende, at man har fingeren på pulsen og formår at tilpasse og udvikle virksomheden. Der opstår kriser i alle virksomheder, det er et livsvilkår.

I 1981 studerede professor Barry Staw kriseramte organisationer. Han fandt frem til, at mange har en tendens til at ”fryse” i en krisesituation. De bliver handlingslammede i stedet for at gribe ind. Dette er siden blevet undersøgt nærmere hvad der kendetegner kriseresi…

Læs mere…

At bøje uden at knække - som leder

HenrikAppelquist_07_spejvendt

AT BØJE UDEN AT KNÆKKE – SOM LEDER

Næste spørgsmål: Hvad kendetegner kriseresistente topledere og ejerledere? Dem der bygger stærke organisationer, og evner at modstå og udnytte kriser.

Virksomheder der typisk bukker under i krise, har en tendens til at samle beslutninger i faste strukturer, processer og på meget få medarbejdere i toppen af virksomheden. Forskning og erfaringer peger på at det er det modsatte der skal til.

Topledere øger tilpasningsevne og forandringsparathed ved at sikre kompetenc…

Læs mere…

Kriselederen er en realist

HenrikAppelquist_04

Der er i øjeblikket mange opslag, der handler om et øjebliks fremgang i dansk økonomi. Detail handlen slår rekord i maj, arbejdsløsheden er på retur i august. Og flere tænker, at vi slipper billigere end frygtet. Måske, men pas på! Erfaringerne fra tidligere kriser peger på, at du risikerer at tabe modet med den tilgang i en krisesituation!

Jeg søger også selv de positive nyheder, det giver energi og håb for fremtiden. Men det er som at indtage druesukker i et maratonløb. Det hjælper kortvarigt…

Læs mere…

Optimisten og realisten

Appelquist & Co_Covid-19 respons_jun_2020

Der er i øjeblikket mange opslag, der handler om et øjebliks fremgang i dansk økonomi. Detailhandlen slår rekord i maj, arbejdsløsheden er på retur. Nu tænker flere og flere, at vi slipper billigere end frygtet. Pas på, du risiker at tabe modet!

Jeg søger selv de positive nyheder, det giver energi og håb for fremtiden. Men det er som at indtage druesukker i et maratonløb. Det hjælper kortvarigt på trætheden, men den kommer hurtigt tilbage, men med ekstra styrke.

Det er afgørende, at du som top…

Læs mere…

Når resultaterne svigter – Tip #4

Appelquist & Co_turnaround resultatkrise business model_small_#6_apr 2020

Her er fjerde tip til hvordan man gennemfører en reduktion af omkostningerne uden at skade konkurrenceevnen. I dette sidste tip skriver vi om en revurdering af virksomhedens måde at operere på i det nuværende marked.

TIP #4: Revurder forretningsmodellen

Virksomheder med en traditionel forretningsmodel forsøger at konkurrere på at udvikle et overlegent produkt og ydelse til laveste mulige pris – dette kan være en nedadgående forretningsmode. Modsat - verdens mest succesrige virksomheder vinder,…

Læs mere…

Når resultaterne svigter – Tip #3

Vi er kommet til det tredje tip til reduktion af omkostninger uden at skade konkurrenceevnen. Dette tip har fokus på Supply Chain området.

TIP #3: Optimer og effektiviser

Efter en periode med vækst, er der formentlig meget likviditet gemt i lagerbindinger og optimering af processer, aktiviteter og partnere i hele forsyningskæden. Der er tre hovedområder, man kan sætte fokus på:

1) Vurder om aktiverne er finansieret optimalt eller om en refinansiering er mulig/relevant. Det er eks. produktions…

Læs mere…

Når resultaterne svigter – Tip #2

Her er det næste tip til, hvordan man gennemfører en reduktion af omkostningerne uden at skade konkurrenceevnen. Dette tip har fokus på det kommercielle område.

TIP #2: Revurder relationer og kanaler

En organisation henvender sig til et eller flere kundesegmenter, hvor der etableres og vedligeholdes relationer. Produkter og ydelser leveres igennem salgs- og distributionskanaler. Der er omkostninger forbundet med alle disse aktiviteter.

Udarbejd en analyse, der viser ressourceforbrug i hver ka…

Læs mere…

Når resultaterne svigter - Tip #1

Appelquist & Co_turnaround resultatkrise #2_small_apr 2020

Spørgsmål: Hvordan gennemfører man en reduktion af omkostningerne uden at skade konkurrenceevnen?

Når der gennemføres besparelser, anvendes ofte grønthøstermetoden, hvor man skære en procentdel af omkostninger væk over alt. Den er let at udfører, men den underminere konkurrenceevnen.

TIP #1: 80/20

Udarbejd en analyse på omsætning og en på indtjening fordelt på både kunder og produkter, for at se hvordan omsætning og indtjening fordeler sig på de enkelte kunder og produkter. Analysen vil ofte …

Læs mere…

Når resultaterne svigter – hvad så?

Appelquist & Co_turnaround resultatkrise #1_small_apr 2020 (1)

Hvordan gennemfører man reduktioner af omkostningerne i en virksomhed uden at skade konkurrenceevnen?

Når det ydre pres på en virksomhed øges under en krise, så er det noget af det første, der bliver skåret på omkostninger til HR og på marketingbudgetterne.

Det er relativt hurtigt at gennemføre og man undgår at skulle begynde at reducere eller ændre på organisationsstruktur og arbejdsprocesser. Det er problematisk, da det accelerer den negative udvikling i et kriseramt selskab.

Når det er nød…

Læs mere…

FASE #1: STRATEGISK KRISE

Appelquist & Co_Siden findes ikke_jan 2020

En virksomhedskrise, der udvikler sig over tid, starter med en strategisk krise. Den aktuelle retning og fokus for virksomheden er ikke længere konkurrencedygtig.

Sæt fokus på tre af nedenstående elementer for at finde årsagerne til dårlige økonomiske resultater i jeres virksomhed.

  1. Vurder jeres strategiske alignment
  2. Vurder det strategiske fundament
  3. Vurder organisationskulturen

Strategisk alignment handler om at sikre balance imellem jeres ressourcer og de eksterne muligheder og trusler …

Læs mere…