Appelquist & Co_ business preview anallyse_small__apr 2020

Opbyg organisatorisk resiliens gennem strategi- og forretningsudvikling

Resiliens handler om evnen til at modstå og komme sig fra modgang og udfordringer. I dagens forretningsverden er resiliens en vigtig faktor for succes, da organisationer konstant står over for forandringer og udfordringer. Men hvordan kan man arbejde med resiliens gennem strategi- og forretningsudvikling i en organisation?

Her er nogle fem områder, der kan hjælpe dig i gang:

  1. Identificer dine organisationers formål og værdier. Formål og værdier er afgørende for at skabe en stærk organisationskultu…

Læs mere...

Appelquist & Co_turnaround advisory board_small_jan 2020

Sådan forbedre du jeres resiliens i praksis

I en tid, hvor virksomheder og organisationer konstant står over for disruption, er det vigtigt at have fokus på resiliens. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan kan det implementeres i organisationen? Hos Appelquist og Co. har vi udviklet en model, der adresserer både den individuelle og den organisatoriske resiliens.

På det individuelle niveau handler resiliens om at skabe et meningsskabende formål for medarbejderne, som giver dem en følelse af retning og motivation. Det er også vigtigt at …

Læs mere...

Appelquist & Co_Business Model Canvas_maj_2021

Sådan genstarter du din virksomhed

Når jeg hører nyhederne og læser de mange opslag på sociale medier, får man den fornemmelse, at krisen allerede er overstået. Arbejdsmarkedet koger, aktiemarkederne er i rekord. Væksttoget har forladt perronen.

Der sker noget i øjeblikket, der har store ligheder med tiden lige efter finanskrisen. Mange har travlt med at genstarte virksomheden og at få styr på alt det praktiske. Jeg taler med mange i øjeblikket, der fortæller at nu er det bare om at blive klar, for lige om et øjeblik kommer kund…

Læs mere...

Appelquist & Co_turnaround strategier #4a_jan 2020

At bøje uden at knække - som organisation

Alle taler om, hvor hurtigt og gennemgribende forandringer sker, og at det er altafgørende, at man har fingeren på pulsen og formår at tilpasse og udvikle virksomheden. Der opstår kriser i alle virksomheder, det er et livsvilkår.

I 1981 studerede professor Barry Staw kriseramte organisationer. Han fandt frem til, at mange har en tendens til at ”fryse” i en krisesituation. De bliver handlingslammede i stedet for at gribe ind. Dette er siden blevet undersøgt nærmere hvad der kendetegner kriseresi…

Læs mere...

HenrikAppelquist_07_spejvendt

At bøje uden at knække - som leder

AT BØJE UDEN AT KNÆKKE – SOM LEDER

Næste spørgsmål: Hvad kendetegner kriseresistente topledere og ejerledere? Dem der bygger stærke organisationer, og evner at modstå og udnytte kriser.

Virksomheder der typisk bukker under i krise, har en tendens til at samle beslutninger i faste strukturer, processer og på meget få medarbejdere i toppen af virksomheden. Forskning og erfaringer peger på at det er det modsatte der skal til.

Topledere øger tilpasningsevne og forandringsparathed ved at sikre kompetenc…

Læs mere...

HenrikAppelquist_06_600x400 pix

Er kriseledelse ikke bare almindelig god ledelse?

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er, at der er meget stor forskel på konteksten og din tilgang til ledelse af forandringer i en sund virksomhed og i en kriseramt virksomhed. 

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er, at der er meget stor forskel på konteksten og din tilgang til ledelse af forandringer i en sund virksomhed og i en kriseramt virksomhed. Jeg vil denne artikel skriver om hvorfor jeg mener at det ikke er tilfældet. 

Konteksten er meget forskellig - dine mulighede…

Læs mere...