FASE 2: RESULTATKRISE

De virksomheder, der ikke får skabt de nødvendige ændringer i strategi og organisation, vil opleve at resultaterne begynder at svigte. Og virksomheden træder ind næste fase. Resultatkrisen! Vurder hvor selskabet står ved at se på resultaterne:

  1. Indtjening og kapitaltilpasning. Hvordan ser driftsresultatet ud, og hvor godt udnytter I kapitalen i selskabet?
  2. Medarbejdertilfredshed og loyalitet. Hvor tilfredse er medarbejderne, og hvad er sandsynligheden for, at de vil anbefale jer til venner og …

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround likviditetskrise #5_jan 2020

FASE 3: LIKVIDITETSKRISE

Manglen på likviditet spreder sig som ringe i vandet i dansk erhvervsliv i den her tid. Manglen på kapital vil sprede sig til de fleste brancher, og det tvinger virksomhederne markant ned i aktivitetsniveau. Hvad kan du gøre ved det?

Når en virksomhed oplever øget pres fra omverden, vil en skjult krise i strategi, organisation og faldende resultater, accelerere behovet for likviditet. Afdæk mulighederne for genforhandling af jeres aftaler og vilkår. Der er fire områder I kan arbejde med:

  1. Opt…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround insolvenskrise_apr 2020

FASE 4: INSOLVENS

En virksomhed der er insolvent, er ikke kreditværdig, da den ikke længere er i stand til at betale sine forpligtelser. Der skelnes mellem to typer af insolvens. 1) Tekniske insolvens, hvor gælden overstiger aktiverne, men overholder sine forpligtigelser. 2) Egentlig insolvens, hvor selskabet ikke kan overholde sine forpligtigelser.

Hvad kan man gøre i den situation?

Tekniske insolvente selskaber, har tid til at løse problemerne, men det kræver øjeblikkelig handling, da selskabet ellers hurtigt…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround virksomhedskrise_rekonstruktion_small_mar_2020

FASE 5: REKONSTRUKTION

En rekonstruktion kan opstå når en insolvent virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer, og man må standse betalingerne. Hvad muligheder har ledelsen nu?

Der findes to rekonstruktioner; 1) Retslig rekonstruktion 2) Stille rekonstruktion. Formålet er at give arbejdsro og mulighed for at indgå aftaler enten gennem akkorder eller ved at sælge de sunde dele af virksomheden. Der er begrænset handlefrihed i en rekonstruktion, og man bør søge juridisk bistand.

1) Retslig rekonstruktion skal a…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround virksomhedskrise_konkurs_mar_2020

FASE 6: KONKURS

Konkurs sker når det ikke er muligt at lave en rekonstruktion af virksomheden. Hvis selskabet ikke kan betale sine regninger, og man vurder, at det fortsætter fremover, har man pligt til at standse alle betalinger. Hverken ledelse eller bestyrelse har handlefrihed eller råderum til at gøre noget.

Når et selskab bliver erklæreret konkurs, overdrages selskabet til en kurator, der afvikler aktiverne bedst muligt og veksle alle værdier til kontanter. De kreditorer der har penge til gode, skal ikke …

Læs mere…

Virksomhedsdoktoren er død

Jeg har på det seneste holdt møder med banker og revisorer om kriseramte virksomheder. Og snakken ender ofte på, at turnaround udføres af en virksomhedsdoktor, der laver en hurtig diagnose, og genopliver en patient med akut hjertestop.

Virksomhedsdoktor er en beskrivelse, der reducer lederen til helten på den hvide hest, der vender op og ned på organisationen, skærer dybt og hårdt, og som er en hård forhandler, der presser kreditorer, fagforeningerne og banker.

Ordet reducer i mine øjne turnar…

Læs mere…

Hvordan vinder man i et faldende marked?

Der er lavet mange analyser på, hvad overlevelsesraten er for selskaber i en turnaround. Jeg har læst en del undersøgelser om dette emne, og det tyder på, at der i bedste fald ca. 1/3 eller mindre der overlever. Den bedste måde at overleve en turnaround, må være helt at undgå at komme i den situation.

Hvordan gør man så det?

McKinsey & Company har lavet en omfattende analyse af de selskaber, der økonomisk set har klaret sig bedst igennem det seneste faldende marked. De har kigget nærmere på, h…

Læs mere…

Stil krav til din rådgiver

Når vi kontakter banker og kapitalfonde, så fortæller de os, at de kan modtage helt op til 10-15 henvendelser om ugen fra konsulenter med speciale i ledelse af kriseramte selskaber. Kan det virkelig passe, at så mange har turnaround som deres speciale? Når vi søger på turnaround og går profilerne igennem på LinkedIn, så er der ganske rigtigt mange, der mener, at de kan lede kriseramte selskaber, men få, der kan dokumentere for deres metoder og resultater.

Der findes en international standard fo…

Læs mere…