Inspiration, viden, indsigt til strategisk ledelse og forretningsudvikling

Virksomhedsdoktoren er død

Jeg har på det seneste holdt møder med banker og revisorer om kriseramte virksomheder. Og snakken ender ofte på, at turnaround udføres af en virksomhedsdoktor, der laver en hurtig diagnose, og genopliver en patient med akut hjertestop.

Virksomhedsdoktor er en beskrivelse, der reducer lederen til helten på den hvide hest, der vender op og ned på organisationen, skærer dybt og hårdt, og som er en hård forhandler, der presser kreditorer, fagforeningerne og banker.

Ordet reducer i mine øjne turnar…

Læs mere...

De færreste overlever

Start med at vurdere, om det er realistisk, at selskabet kan overleve en økonomiske turnaround, og efterfølgende, om man som minimum kan skabe en simpel turnaround i driften. En sådan vurdering har fire udfaldsmuligheder:

1) Mislykket turnaround, hvor det ikke er muligt at frigive likviditet til at skabe handlefrihed og råderum. Selskabet kan ikke reddes, og driften må standses og aktiverne realiseres.

2) Kortvarig turnaround, hvor man i første omgang får aftaler med kreditorer om afvikling af…

Læs mere...

Stil krav til din rådgiver

Når vi kontakter banker og kapitalfonde, så fortæller de os, at de kan modtage helt op til 10-15 henvendelser om ugen fra konsulenter med speciale i ledelse af kriseramte selskaber. Kan det virkelig passe, at så mange har turnaround som deres speciale? Når vi søger på turnaround og går profilerne igennem på LinkedIn, så er der ganske rigtigt mange, der mener, at de kan lede kriseramte selskaber, men få, der kan dokumentere for deres metoder og resultater.

Der findes en international standard fo…

Læs mere...

Fem typiske årsager til konkurs

Der er sjældent én årsag til, at en krise opstår, da det oftest er en kombination af interne og eksterne faktorer. Det er de eksterne årsager, der typisk starter den synlige krise. Internationale undersøgelser og mine egne erfaringer som konsulen og rådgiver, peger på fem typiske interne årsager til en krise:

  1. Ringe/mangelfuld finansiel styring og kontrol
  2. Strategisk ledelse (fastholder uprofitabel retning for længe)
  3. Defekte/ineffektive processer
  4. Reduktion af marketing & HR
  5. Kompleksitet i o…

Læs mere...

B&O i stor krise

Eksperter (brand/loyalitet) udtaler, at brandet mangler indhold og at to konkurrerende brands var en fejl. Eksperter mener, at det var problematisk at have Play som et selvstændigt brand, da det udhulede forretningen.

Jeg er ikke enig – det var netop nøglen til succes for den fremtidige forretning for B&O. Det var det, som skulle løfte virksomheden tilbage på vækstsporet, væk fra den traditionelle døende målgruppe.

En kriseramt virksomhed kan have behov for at emigrere fra de traditionelle kun…

Læs mere...