Sådan kommer du videre

Vi har udviklet en unik arbejdsproces til at identificere og løse komplekse problemstillinger for kriseramte organisationer. I de tilfælde hvor det skønnes vigtigt at få afklaring af de juridiske muligheder, vil I blive tilbudt et møde sammen med os og en af de eksterne rådgivere eller konsulenter, som vi har et samarbejde med.

Første kontakt 

Afklaring

Når du kontakter os, vil du i første omgang få en snak med en erfaren rådgiver, som vil skabe sig et første overblik over karakteren af de udfordringerne. Samtalen afsluttes eventuelt med en aftale om et møde, hvis det er relevant.

Første møde

Indsigt

På det første møde vil vi indledningsvis mødes med alle relevante interessenter for at etablere en fælles forståelse af situation og problemstilling, samt en beskrivelse af det resultat der skal opnåes- gratis og uforpligtende!

Første oplæg

Overblik

På baggrund af det første møde, går vi hjem og udarbejder et konkret oplæg på en optimal arbejdsproces, som skal skabe det ønskede resultat. På baggrund af dette oplæg, besluttes det hos jer, om et samarbejde skal etableres.


Tag første skridt ud af krisen!

De sidste 10 år har vi hjulpet mange virksomheder, der var udfordret ud af deres problemer. Kontakt os for et gratis og uforpligtende møde, hvor vi taler om jeres konkrete situation.

Tak for din mail. Du vil høre fra os meget hurtigt!