Krisetegn?

Ingen kan forudsige hvornår en krise rammer, men at vide hvad du skal gøre, vil spare dig værdifuld tid og penge. Men hvilke faresignaler fortæller egentlig, om en virksomhed er sund eller om en krise kan være på vej?

 

 

Hvorfor situationen udvikler sig kritisk

De fleste virksomheder oplever på et eller andet tidspunkt i dens levetid. De bliver presset og kommer i krise, og de fleste kæmper sig ud af deres krise, men der er også nogle, som ikke lykkedes med at komme fri af en negativ udvikling.

I dag taler alle om, hvor hurtigt gennemgribende forandringer sker, og det er derfor altafgørende, at man har fingeren på pulsen og formår at tilpasse, justere og udvikle organisationen i takt med udviklingen i markedet. Der kan være mange forskellige og ofte komplekse forklaringer til en virksomhedskrise. Det positive er, at mange faresignaler går igen og kan genkendes. Læs med her...

En krise udvikler sig over tid, og kan være svær for de involverede selv at erkende i tide. Krisens alvor og dybde påvirkes af både eksterne påvirkninger og interne beslutninger. Det at forstå faserne i en krise er et vigtigt områder, for at man ved hvornår noget er forretningskritisk eller blot en ubalance i selskabets resultater og udvikling.

Virksomheden, der efter en lang periode med fortsat tilbagegang lønsomhed er i en udfordrende og måske i en presset situation. Der har ofte været gjort flere forgæves forsøgt på at vende den negative udvikling i indtjeningsevnen. Der har formentlig været gennemført forskellige omkostningsbesparelser, reduktioner af medarbejderstaben og restrukturering af en eller flere afdelinger.

Men lige meget har det hjulpet - det går stadigvæk den forkerte vej. Virksomheder, der befinder sig i denne situation, begynder at flytte fokus fra hvad der bliver gjort for at løse en udfordring til hvem der har ansvaret. Der kommer et usundt fokus på, det der skaber problemer frem for at have fokus på at løse problemerne. I takt med, at organisationen realiserer dårligere resultater end forventet, begynder organisationen med at fejlfinde og placere ansvaret hos enkelte personer eller afdelinger.

Når det sker, begynder der at opstå klikedannelser i organisationen, og det interne samarbejde og koordinering bliver i bedste fald overbelastet og i værste fald bryder det helt sammen. Her efter begynder, det at gå langsomt med at træffe beslutninger, og organisationen ophører med at fungere effektivt. De dygtige og talentfulde medarbejdere, som er dem der kan løse krisen, begynder at forlader virksomheden. Det får krisen til at yderligere, da dem der har kompetencerne til at bryde den negative spiral, ikke er der længere.

Typiske problemer i denne fase:

 • Organisationen fungerer på baggrund af ritualer, vaner og rutiner
 • Ledelsen føler, at de ikke kan opnå kontrol med eller ændre på situationen
 • Medarbejderne føler sig desorienteret og uden retning eller fokus i deres daglige arbejde
 • Man etablerer ubevidst forhindringer og barrierer for ekstern påvirkning/læring
 • Nye tiltag mødes med et krav om skriftligt oplæg, handlingsplaner og mødeaktivitet
 • Organisationen arbejder i siloer og tager kun ansvar for deres eget område
 • Kunderne er forvirrede, utilfredse og forlader virksomheden
 • Ejeren og den øverste ledelse kan ikke/vil ikke erkende tingenes tilstand

VIGTIGT:

Det kan være en uvante opgave at lede en turnaround og et stort pres at påtage sig ledelsesansvaret for en krisramt virksomhed. Derfor bør en virksomhed altid overveje at få ekstern hjælp til håndtering af en krisen fra en uvildig og objektiv rådgiver med praktisk erfaring. Som medlem af direktion eller bestyrelse i en kriseramt virksomhed skal du være særlig opmærksom på, at du kan blive gjort personlig ansvarlig, hvis man driver virksomhed på kreditorernes regning og risiko. Uanset om det var med en god hensigt og vilje.

Kriser udvikles over længere tid

En skjult krise indefra vil typisk have stået på i 3-5 år, før den bliver forretningskritisk. Det handler om at gribe ind så tidligt, som muligt, da du på den måde øger chancen for at komme godt videre med forretningen på den anden side af kriseen. Vi har i en rapport beskrevet forløbet, hvor du kan læse meget mere om forløbet:

 • Krisens typiske udviklingsforløb i 6 faser
 • De fire kriseniveauer og deres kendetegn
 • Hvordan du tager første skridt ud af krisen

Forstå kriser bedre, hent rapporten:

Virksomhedskrise i 6 faser

Appelquist & C0_Virksomhedskrise i 6 faser_mar_2020

Forstå begrebet kriser

Hvad er en krise egentlig? Ordet krise er et konstrueret begreb. Det der er en krise for en person eller organisation anses nødvendigvis ikke af andre for at være en krise. En krise er ikke en entydige størrelse, og  kan meget være svær at erkende i tide.

Begrebet krise bliver brugt i flæng om mange situationer: sundhedskrise, finanskrise, politisk krise, personlig krise, klimakrise osv. Det gør det svært at blive enige om hvad og hvem, der er faktuelt er i krise.

Når vi arbejder med at undgå krise skal det ses i lyset af fire forskellige typer af kriser. Dem der opstår som en hændelse (åbenlyse) eller som et forløb (skjulte) i en virksomhed eller organisation.

Det næste vi arbejder med er hvordan ledelsen håndter en krise. Om det er proaktivt, hvor man forsøger at forudsige og undgå kriser gennem transformation af organisationen eller reaktivt, hvor man er presset af omstændigheder håndter en forretningskritisk situation på bagkant af en hændelse i en transition.

Appelquist & Co_ Krisetypologier_jun_2020

Tegn på at en krise er undervejs

Virksomheder må ofte lukke, selv om det kunne være undgået, hvis bestyrelsen eller direktionen på et tidligere tidspunkt var blevet klar over, at tingene ikke gik som de skulle. Vi har samlet en række faresignaler til dig, som kan være gode at være opmærksom på. 

Der er sjældent én årsag til, at en krise opstår. Det er oftest er en kombination af interne og eksterne faktorer. Det er de eksterne årsager, der typisk starter den synlige krise, hvor de interne årsager er skjulte, men dem som du skal holde fokus på og gøre noget ved. De eksterne årsager kan du ikke ændre på, men de øger presset på virksomheden, hvis ikke I handler og ændre strategi i selskabet. Ofte sker det modsatte, og man nedtoner og bortforklarer faresignalerne.

Læs om de typiske eksterne og interne årsager til an krise udvikler sig. Oplever I et eller flere af disse tegn i jeres organisation, så er det tid til at være opmærksom på om en krise er under udvikling.

Eksterne årsager:
 • Generel fald i efterspørgslen
 • Øget konkurrence, faldende margin
 • Digitale strategier og modeller
 • Skift i megatrends og forbrugsadfærd
 • Markedsregulering og lovgivning
Interne årsager:
 • Manglende/mangelfuld risikostyring
 • Manglende/ringe strategisk ledelse
 • Defekte/ineffektive arbejdsprocesser
 • Stigende organisatorisk kompleksitet
 • Reduktion af marketing & HR

Erkendelse er nøglen til forandringer

Ingen kan forudsige hvornår en krise rammer, men at vide hvad du skal se efter eller gøre i situationen, vil spare din organisation for værdifuld tid og mange penge.

Kriser opstår ud af det uforudsigelige eller udvikle sig i det skjulte over år. Den største udfordring med kriser er at topledere, bestyrelser og ejerledere har svært ved at erkende kriser i tide.

Det er vores erfaring, at mange virksomheder og organisationer har svært ved at genkende krisetegn, og man har en tendens til at vente for længe med at sætte ind eller at gribe tilstrækkeligt ind når krisen er blevet åbenlys.

Det handler om at være opmærksom på de mange små krisetegn, der viser at en krise kan være er under udvikling, og samtidig have gennemtænkte og relevante beredskabsplaner for en de mest sandsynlige og effektfulde situationer liggende klar.

De 5 Erkendelsesniveauer_apr_2020

Forskel på forandring og krise

Alle virksomheder udvikler sig løbende og møder bump på vejen. Det er der ikke noget nyt i, og det betyder ikke nødvendigvis, at en virksomhed er i krise.

Når en virksomhed udvikler sig opstår der naturligt løbende skiftende behov til strategi, ledelse, og organisatorisk struktur.

Opstarts virksomheder anvender vækstledelse til at opbygge en bæredygtig drift og en sund balance imellem aktiver og passiver. På et tidspunkt skifter fokus for virksomheden til driftsledelse, hvor der er mere fokus på optimering og effektivisering af driften i selskabet.

Det er disse skift imellem de forskellige udviklingsfaser, men hvis disse udfordringer ikke bliver imødekommet og håndteret, vil der over tid (typisk 3-5 år) udvikle sig forretningskritiske problemer.

Appelquist_Co_Differentieret_ledelsesrum_aug_2019

Gratis Rapport: Virksomhedens Krise i 6 Faser

Hent omfattende rapport om de 6 faser og de 4 eskaleringsniveauer i en krise.

Få viden, indsigt og overblik, nemt hurtigt og effektivt med vores rapport om virksomhedskriser.

Du får efterfølgende tilsendt et diagnoseværktøj, der give dig vished om hvad for en type krisledelse, der er brug for hos jer.

Hent den her

Virksomhedens krises faser

Få gode råd før de bliver dyre