Min vision

En vision for et menneske er en klar og overbevisende idé om, hvor man vil hen i livet, hvad man ønsker at opnå og hvilken betydning man vil have i verden. Det handler om at have en stærk og inspirerende fremtidsdrøm, som kan motivere og lede ens handlinger og beslutninger i hverdagen. En vision giver arbejdslivet retning, formål og mening, og hjælpe med at skabe en følelse af tilfredshed og lykke.

Et fyr er et pejlemærke og et hjælpemiddel til navigation på havet. Et fyr har tre funktioner. Det skal give kaptajnen på et skib oplysning om hvor et skibet befinder sig, vejlede det gennem et vanskeligt område, og advare om skjulte farer i farvandet. 

Mit arbejde som bettroet rådgiver er at være et fyrtårn for bestyrelser, ledere og ejere før, under og efter at uvejret har raset i og omkring en organisation. Som rådgiver, underviser og facilitator hjælpe vi kaptajnen med at lokaliser den præcise position, vejlede gennem lavvande, og advarer om sunkne skibe og undersøiske skær.

En uvildige og betroet sparringspartner

Min roller er at give objektiv og upartisk rådgivning til vores klienter baseret på ekspertise og praktiske erfaring. Det ideelle samarbejde indebærer, at kunden hos os, altid kan forvente at få individuel og personlig opmærksomhed, som er tilpasset deres specifikke behov. De skal altid kunne forvente at få en professionel og imødekommende service, som vil hjælpe deres organisation med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger. Samtidig skal vi som en uvildig betroet rådgiver hjælpe kunden med at opnå klientens mål og skabe en bedre fremtid for dem.

En rådgiver skal tilføre værdi - hver gang!

En uvildig rådgiver kan tilføre stor værdi til en succesfuld organisation ved at bringe objektivitet, ekspertise, fortrolighed og uafhængighed til samarbejdet. Ved at have et eksternt syn på organisationen og dens udfordringer kan en uvildig rådgiver hjælpe med at identificere og tackle problemer, der måske ikke er blevet identificeret internt. Dette kan bidrage til at styrke organisationen og gøre den mere modstandsdygtig og konkurrencedygtig. Der er flere grunde til, at det kan være relevant og værdifuldt at bruge en uvildig rådgiver selv i en succesfuld organisation:

Objektivitet: En uvildig rådgiver kan give et objektivt syn på organisationen og dens udfordringer, da vedkommende ikke har personlige interesser eller relationer i organisationen.

Ekspertise: En uvildig rådgiver kan bringe ekspertise og erfaring fra andre organisationer og brancher til at hjælpe med at identificere og tackle udfordringer i egen organisation.

Fortrolighed: En uvildig rådgiver kan være en fortrolig samarbejdspartner for topledelsen, da vedkommende ikke har nogen personlige relationer i organisationen og ikke vil have nogen interesse i at videregive fortrolige oplysninger.

Uafhængighed: En uvildig rådgiver kan give topledelsen et uafhængigt perspektiv på organisationens strategi og beslutninger, da vedkommende ikke har nogen personlige interesser i organisationen.

Samlet set kan en uvildig rådgiver give et eksternt syn på organisationen og dens udfordringer og hjælpe med at identificere og tackle problemer, der måske ikke er blevet identificeret internt endnu. Det bidrager til at styrke organisationen, og forbedre modstandskraften. Det ved vi giver mere succes og en stærkere konkurrenceevne til vores kunder - hver gang!