Hjerne på pind

Der findes ingen større skuffelse end at blive præsenteret for en hjerne på pind - en rationel, kold og livløs tilgang til rådgivning og ledelse, der mangler den menneskelige og emotionelle dimension. Det er som at bevidne et skuespil, hvor konsulenten blot spiller en rolle, uden at skabe reel værdi for klienten.

Hos Appelquist & Co. tror vi på, at den største forskel ikke kun ligger i at være ekspert og vide alt om et emne, men at det i lige så høj grad handler om den emotionelle dimension i relationen mellem mennesker.

Det er den emotionelle dimension, der omsætter teori til praksis. Fra handlingsplaner til resultater. At tingene rent faktisk sker i den virkelig verden. Det er det som jeg personligt forsøger at gøre hver gang, når jeg som rådgiver skal gøre en afgørende forskel for mine klienter.

”Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns."

Søren Kirkegaard 1813-1855

Citatet er en sammenskrivning af et længere Kierkegaard-citat fra 1843 og refererer til, at man er nødt til at leve livet, mens det sker, og ikke kan planlægge sit liv på forhånd. Kierkegaard opfordrer os til at tage ansvar for vores liv, så vi ikke lader det blafre i vinden og lader det styre af ydre kræfter.

Illustration Wikipedia

Min opvækst og livets skole har til tider været en hård læremester. Min far var sergent og blev senere politimand af den hårde skole. Min mor arbejde på kontor i mange år frem til en depression ramte hende i forbindelse med en fødsel. Det tog 12 år at komme igennem. Mine forældre var meget unge, da de fik mig, og deres ægteskab holdt ikke længe. Så jeg blev skilsmissebarn med en opvækst i 70'erne. 

Oplevelser der har formet mig til det menneske. Er der oplevelse og erfaringer, som jeg ville have været foruden? Helt sikkert, men ingen går gennem livet uden bump på livets vej. Det er et livsvilkår for os som mennesker. Det er med den baggrund, at jeg ubevidst begyndte at fokuser på og arbejde med ledelse af kriseramte organisationer og opbygning af resiliens - modstandskraft. Det som siden hen er blevet en klar rød tråd i mit arbejdsliv og alle de opgaver som jeg har påtaget mig.

Jeg brænder virkelig for at hjælpe ledere og medarbejdere med at overvinde deres bump på vejen og styrke deres modstandskraft. Det er en passion, der er opstået gennem erfaringer og oplevelser, og som over tid er blevet til en arbejdsproces, en række metoder og værktøjer, der virker i den virkelige verden.

Det er min evne til at omsætte teori til praksis, der skabe værdi for mine klienter. Det gør jeg ved også at inddrage og fokuser på den emotionelle dimension i mit implementerende og eksekverende arbejde. Det er ikke nok kun at fokuser på den rationelle og intellektuelle dimension i en strategi eller handlingsplan. Det er vekselvirkningen mellem den rationelle og den emotionelle dimension, som differentier mig fra andre gode rådgivere og konsulenter, og som skaber reelle forandringer og resultater for mine klienter.