Produkter

FOUNDATION - 6 timers online kursus med fokus på arbejdsprocessen Turnaround Management Standard og med en introduktion til de unikke værktøjer og arbejdsmetoder.

Forøg succesraten ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for at dine strategiske tiltag ikke har den ønskede effekt. Foundation er en introduktion til ledelsesbegrebet turnaround management, og kører som er et virtuelt kursus, hvor vi ser nærmere på den særlige metodik Turnaround Management Standard®

DKK 3,200.00 (+ 25% moms)

PRACTITIONER - et intensivt 3 dages kursus med fokus på anvendelse af analyseværktøjer i TMS-processen

Et intensivt 3 dages kursusforløb der giver et solidt fundament til at stå i spidsen for en bæredygtig og succesfuld turnaround fra krisen tager sin begyndelse og til den planlagte genopretningsplan er gennemført, og virksomheden er tilbage i en ny vækstkurve.

Næste åbne hold: 
  • tirsdag d. 22. marts til og med torsdag d. 24. marts 2022
  • Obs dette kursus kører kun to gange årligt (næste gang september 2022)
  • Max 16 pladser


DKK 12,500.00 (+ 25% moms)

PROFESSIONEL - 10 ugers personligt udviklingsforløb med fokus på anvendelse af proces, metode og værktøjer og med løbende individuel assessment og udviklingssamtaler

Uddannelsesprogrammet der giver et solidt fundament til at du professionelt kan stå i spidsen for en bæredygtig og succesfuld turnaround fra krisen tager sin begyndelse og til virksomheden er tilbage i en ny vækstkurve. Dette forløb fokuserer særligt på at inddrage dine erfaringer fra praksis og kombiner dem med de relevante metoder og værktøjer fra førende teoretiker og praktikere. Under din uddannelse gennemfører du endvidere et strategisk projekt i den virksomhed hvor du arbejder. Her demonstrerer du dine evner til i praksis at kunne udarbejde en plan for en bæredygtig og succesfuld turnaround.

Næste åbne hold :
  • Onsdag d. 5. januar 2022 - 18 marts 2022
  • Obs. Der kører kun et hold hvert år
  • Max 16 pladser


DKK 28,500.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 1 til 5 - en samlet tilmelding til alle fem informative webinar af 45 min. varighed

Basic - en samlet tilmelding til alle fem inspirerende webinar, der giver dig en generel forståelse af kriser og kriseledelse, og de udfordringer som ofte succesfulde virksomheder, ledere og bestyrelser pliudselig kan stå overfor i en usikker og uklar situation. De forskellige afsnit i serien kan ses enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge.

Gratis webinar-serie i fem afsnit: 
DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 1:5 - et informativt 45 min. live webinar med en introduktion til kriser og kriseledelse

Basic - et inspirerende 45 minutters live webinar, der giver en generel forståelse af kriser og kriseledelse, og de udfordringer som ofte succesfulde virksomheder, ledere og bestyrelser pludselig kan stå overfor i en usikker situation.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 2:5 - et lærerigt 45 min. webinar om analyse af en virksomheds økonomiske og organisatoriske performance

Basic - et inspirerende 45 minutters webinar, der viser dig, hvordan Business Performance Canvas anvendes til at kortlægge virksomhedens kernekompetencer og aktuelle niveau af konkurrencekraft. Virksomhedsanalyse, også kendt som Corporate Analysis, er et vigtigt led i at forstå virksomhedens performance og fremtidspotentiale.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 3:5 - et indholdsrigt 45 min. webinar om hvordan du kan gennemføre den økonomiske turnaround

Basic - et inspirerende 45 minutters webinar, der viser dig, hvordan Economic Excellence kan anvendes når der er behov for at tilpasse virksomhedens indtjening og kapitalstruktur til det aktuelle aktivitetsniveau. Den første af i alt tre turnarounds.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 4:5 - et lærende 45 minutters webinar om den operationelle turnaround

Basic - et inspirerende 45 minutters webinar, der viser hvordan du kan bruge principperne i Operationel Excellence til at sikre at virksomhedens indtjeningsevne er konkurrence dygtige og på et økonomisk tilfredstillende niveau.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 5:5 - et spændende 45 minutters webinar om den strategiske turnaround

Basic - et inspirerende 45 minutters webinar, der viser dig, hvordan Business Model Canvas anvendes til at udkonkurrere dine konkurrenter. På webinaret introducerer vi metoder og værktøjer til effektivt at kortlægge, re-designe og teste forretningsmodeller og strategier.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Med en Executive Suite Profil® opnår du dybdegående forståelse for din egen ledelsesadfærd, og styrker derved dit personlige lederskab i en turnaround. 

DKK 19,800.00 (+ 25% moms)

Eksklusivt kompetencenetværk for den udviklingsorienteret topledere

Mastermind Netværk er et 12 måneders medlemskab, der understøtter dig personligt og fagligt, og som skaber forretningsmæssig værdi for dig. Et godt netværk er din kilde til kontinuerlig udvikling – både professionelt og personligt. Med andre ord – et professionelt netværk, hvor du kan få fortrolig sparring på aktuelle udfordringer og hvor alle deler en fælles ambition om at gøre hinanden bedre.

DKK 12,500.00 (+ 25% moms)

Eksklusivt kompetencenetværk for den udviklingsorienteret topledere

Køb adgang til et enkelt arrangement og deltag som gæst på et arrangement inden du beslutter dig for at købe et fuldt medlemskab. Mastermind Netværk er et medlemskab, der understøtter dig personligt og fagligt, og som samtidig skaber forretningsmæssig værdi for dig. Et godt netværk er din kilde til kontinuerlig udvikling – både professionelt og personligt. Med andre ord – et professionelt netværk, hvor du kan få fortrolig sparring på aktuelle udfordringer og hvor alle deler en fælles ambition om at gøre hinanden bedre.

DKK 3,750.00 (+ 25% moms)