Få rådgivning gennem bestyrelser og Advisory Boards.

Organisationer, ledere og medarbejdere står i stigende grad over for markant flere uventet begivenheder, kriser og forstyrrelser end tidligere. Det skaber både udfordringer og usikkerhed og har kan forhindre organisationer i at lykkes. Det er det jeg kan hjælpe med gennem rådgivningsselskabet Appelquist & Co ApS.

Jeg tilbyder i tæt samarbejd med jer at afdække en konkret problemstilling, og at skræddersy en løsning, der er tilpasset netop jeres forretningsmæssige kontekst, aktuelle situation og implikationer. Dette arbejde sker alene gennem mine forskellige bestyrelsesposter. Konsulentopgaver og uddannelses og kurser sker kun gennem henvisning til mine samarbejdspartnere.

Jeg rådgiver i resiliens, og samarbejder med organisationer og virksomheder for at hjælpe dem med at opbygge en stærk og modstandsdygtig organisation. Jeg vil som rådgiveren normalt udføre en grundig analyse af organisationens nuværende resiliensniveau, og identificere styrker og eventuelle svagheder, der kan forbedres. Baseret på denne analyse vil jeg gennem mit medlemskab af din bestyrelse eller Advisory Board udvikle og implementere en skræddersyet resiliensstrategi, der passer til netop jeres specifikke behov.

Jeg arbejder altid tæt sammen med organisationens ledelse og medarbejdere for at sikre, at alle er involveret i processen og for at sikre, at strategien er effektiv og bæredygtig på lang sigt. Min rådgivning hjælper jer med at opbygge en kultur, der fremmer resiliens og evnen til at modstå og tilpasse sig uventede udfordringer og kriser når de opstår.

Der forskellige tilgange til det at arbejdet med resiliens

I mit arbejde for Appelquist & Co er jeg dedikerede til at hjælpe virksomheder med at blomstre i en konstant foranderlig forretningsverden. Min rådgivning omfatter fire forskellige tilgange til arbejdet, der adresserer de unikke udfordringer og muligheder, som mange organisationer står over for i dag. 

Rådgivning kan ske proaktivt på forkant eller reaktivt på bagkant af en situation. En situation kan være enten en uventet hændelse eller organisatorisk kriser, der kræver handling nu og her.

  1. Forbygge: Her anvendes resiliens til at forhindre eller minimere risikoen for en potentiel krise eller at minimer skaderne når en uventet hændelse opstår. Det kan være i form af planlægning, risikoanalyse eller forebyggende foranstaltninger og beredskabsplaner, som udarbejdes proaktivt på forkant af en uventet hændelse.
  2. Udvikle: Her anvendes resiliens til at udvikle organisationens og dens evne til at håndtere uventede udfordringer og forandringer. Det kan omfatte løbende læring, træning, udvikling af politikker og strategier, tilpasning af strukturer og/eller kulturændringer, der forhindre eller minimer risikoen for at organisatoriske ubalancer opstår. Denne udviklingsproces startes proaktivt på forkant af en organisatorisk udviklingsproces.

  3. Håndtere: Det sker uundgåeligt for alle organisationer at en uventet krise rammer organisationen uanset hvor godt forberedt organisationen er. Her anvendes resiliens til at reagere på og at håndtere en pludselig opstået krise eller hændelse når den er aktuel. Her er der tale rådgivning i en akut krisesituation (reaktivt), hvor jeg bistår ledelsen, bestyrelsen eller kapital interessenter med at træffe svære beslutninger under pres.

  4. Genoprette: Her anvendes resiliens til at genoprette organisationens normale drift og funktion efter at en akut krise er opstået. Det kan omfatte evaluering af præstationsniveauet i organisationen, genopbygning af infrastruktur, genopbygning af tillid til omverden, og/eller genoptagelse af normale driftsaktiviteter reaktivt på bagkant af en organisatoriske krise er opstået.

Appelquist & Co_Fagområder_19042023

Opstart af et samarbejde

Som professionelle rådgivere, er det min opgave at skabe reel værdi for mine kunder. Før jeg starter min rådgivning over for mine klienter, sikre jeg altid at vi har samme fælles forståelse af den forretningsmæssige kontekst, den aktuelle situation, og de issues og udfordringer der er forbundet hermed. Det næste skridt er at omsætte det til konkret handling, som skaber den ønskede effekt og værdi for kunden. 

Som rådgiver har jeg derfor udviklet en arbejdsproces, der sikrer, at mine klienter og jeg sammen opnår den bedst mulige forståelse af opgaven og de muligheder, der er til stede i situationen.

Min arbejdsproces består af tre naturlige trin.

  1. Først og fremmest fokuserer jeg på at forstå min klients forretningsmæssige kontekst. Det betyder, at jeg sætter mig ind i deres forretningsmodel, deres mål, deres kunder og deres konkurrence. Dette trin er afgørende for at forstå, hvordan min klients organisation fungerer, og hvad deres behov og ønsker er.
  2. Det andet skridt i min arbejdsproces er at forstå den aktuelle situation. Jeg undersøger og analyserer, hvad der sker i øjeblikket, herunder kundens organisatoriske udviklingsniveau, processer, systemer og arbejdsrutiner. På denne måde opnår vi en detaljeret og nuanceret indsigt i den aktuelle situation.
  3. Det tredje og sidste trin arbejdsprocessen er at forstå de implikationer, som konteksten og den aktuelle situation skaber for organisationen. Her bruger jeg min omfattende viden og erfaring til at identificere præcis de muligheder, der kan skabe mest muligt værdi for min klient.

Arbejdsprocessen sikrer, at mine klienter altid får den bedste mulige rådgivning og de rigtige løsninger på deres unikke og særlige udfordringer. Jeg arbejder således tæt sammen med mine klienter for at sikre, at vi opnår en fælles forståelse og indsigt i deres opgave og de muligheder, der er til stede for at skabe værdi for mine klienter.

Tre gode grunde til at invester i resiliens

Uanset hvilken ydelser du vælger, så vil du opnå en række fordele når du investerer i at opbygge eller forbedre resiliens i din organisation. Der er især tre fordele, som vi gerne vil fremhæve:

  1. For det første vil din organisation være bedre forberedt på at modstå og overvinde pludseligt opstået kriser og disruption i jeres marked, hvilket beskytter resultaterne og opretholde jeres omdømme i omverden. 
  2. For det andet vil en resilient organisation være mere fleksibel og tilpasningsdygtig. Det hjælper jer med at identificere og udnytte nye muligheder, som kan skabe innovation og dermed vækst i forretningen.
  3. Endelig kan en organisation, der er kendt for sin stærke resiliens, tiltrække og fastholde topkvalificerede medarbejdere, der ønsker at arbejde i en stabil og sikker organisation.

Samlet set kan opbygning af en resilient i din organisation give en unik og stærk konkurrencefordel i  uforudseligt og foranderligt markedet, og som bidrager til at sikre succes og fremgang på lang sigt.

Resiliens er ikke et quick-fix

Det er svært at give et konkret svar på, hvor lang tid det tager at udvikle resiliens i en organisation, da det afhænger af en række faktorer, herunder organisationens størrelse, kompleksitet, eksisterende ressourcer og kultur, samt omfanget af de ændringer, der skal gennemføres. Det kan tage alt fra måneder til flere år at opbygge og forbedre resiliens i en organisation, og det er en proces, der kræver vedvarende opmærksomhed og indsats. Det er vigtigt at bemærke, at resiliens ikke er en quick-fix, men snarere en langsigtet investering i organisationens evne til at modstå og tilpasse sig udfordringer og krisesituationer.