Få en skræddersyet løsning

Organisationer, ledere og medarbejdere står i stigende grad over for markant flere uventet begivenheder, kriser og forstyrrelser end tidligere. Det skaber både udfordringer og usikkerhed og har kan forhindre organisationer i at lykkes. Det kan vi hjælpe med hos Appelquist & Co.

Vi rådgiver i resiliens, og samarbejder med organisationer og virksomheder for at hjælpe dem med at opbygge en stærk og modstandsdygtig forretningsmodel. Rådgiveren vil normalt udføre en grundig analyse af organisationens nuværende resiliensniveau og identificere styrker og eventuelle svagheder, der kan forbedres. Baseret på denne analyse vil rådgiveren derefter sammen med ledelsen og medarbejderne udvikle og implementere en skræddersyet resiliensstrategi, der passer til netop jeres specifikke behov.

Vi arbejder altid tæt sammen med organisationens ledelse og medarbejdere for at sikre, at alle er involveret i processen og for at sikre, at strategien er effektiv og bæredygtig på lang sigt. Rådgiveren kan også hjælpe med at træne medarbejdere i relevante færdigheder og værktøjer og arbejde med organisationen for at opbygge en kultur, der fremmer resiliens og evnen til at modstå og tilpasse sig uventede udfordringer og kriser.

Hos Appelquist & Co kan du vælge

Hos Appelquist & Co tilbyder jeg fire forskellige ydelser, der alle kan sammensættes efter behov og problemstilling. Ydelser der hjælper med at opbygge en stærk og bæredygtig organisation. Jeg tilbyder i tæt samarbejd med jer at afdække en konkret problemstilling, og at skræddersy en løsning, der er tilpasset netop jeres forretningsmæssige kontekst, aktuelle situation og særlige implikationer.

Rådgivning

Jeg har stor erfaring med at rådgive organisationer, hvor jeg støtter arbejdet med at opbygge en solid resiliensstrategi som passer til netop jeres behov og udfordringer, og som sikrer, at I er rustet til at modstå enhver krise og opnå endnu større succes.

Kompetencer

Vores kurser og uddannelser er designet til at styrke dine medarbejderes evne til at håndtere uventede udfordringer og kriser på en effektiv måde. Vores erfarne undervisere giver en interaktiv og inspirerende træning, der hjælper dine medarbejdere med at udvikle de nødvendige færdigheder

Netværk

Vores netværksgrupper giver dig mulighed for at mødes med ligesindede og udveksle erfaringer og bedste praksis i forbindelse med at du opbygger en stærk og sund organisation. Vi faciliterer netværksgrupperne, så du får det maksimale ud af dit medlemskabet.

Analyser

Vores analyser giver dig en grundig indsigt i organisationens resiliensniveau, og identificerer potentielle områder for forbedring. Vi tilbyder analyser, der alle kan tilpasses jeres specifikke behov, og som hjælper jer med at prioriter fremtidige indsatser, når der skal opbygges en mere resilient organisation.

Der forskellige tilgange til arbejdet med resiliens

I mit arbejde for Appelquist & Co er jeg dedikerede til at hjælpe virksomheder med at blomstre i en konstant foranderlig forretningsverden. Min rådgivning omfatter fire nøgleområder, der adresserer de unikke udfordringer og muligheder, som organisationer står over for i dag.

  1. Forbygge: Her anvendes resiliens til at forhindre eller minimere risikoen for en potentiel krise eller hændelse opstår. Det kan være i form af planlægning, træning, risikoanalyse eller forebyggende foranstaltninger i organisationen.
  2. Udvikle: Her anvendes resiliens til at udvikle organisationens aktuelle niveau af resiliens og dens evne til at håndtere uventede udfordringer og forandringer. Det kan omfatte læring, træning, udvikling af politikker og strategier, tilpasning af strukturer og/eller kulturændringer.

  3. Håndtere: Det sker uundgåeligt for alle organisationer at en uventet krise rammer organisationen uanset hvor godt forberedt man er. Her anvendes resiliens til at reagere på og at håndtere en pludselig opstået krise eller hændelse nu og her. Det kan omfatte akut krisehåndtering, krisekommunikation, og at træffe svære beslutninger under pres.

  4. Genoprette: Her anvendes resiliens til at genoprette organisationens normale drift og funktion efter en krise eller hændelse. Det kan omfatte evaluering af præstationsniveauet, genopbygning af infrastruktur, genopbygning af tillid og genoptagelse af normale aktiviteter.

Det er vigtigt for mig som rådgivere, og for jer som organisation at forstå, hvilken kontekst, situation og problemstilling der er relevant, før vi ved hvordan resiliens kan bringes i anvendelse på en passende måde for at sikre en bæredygtig og succesfuld organisation hos jer. Det ser vi nærmere på i det næste afsnit.

Appelquist & Co_Fagområder_19042023

Opstart af et samarbejde

Som professionelle rådgivere, er det min opgave at skabe reel værdi for mine kunder. Før jeg starter min rådgivning over for mine klienter, sikre jeg altid at vi har samme fælles forståelse af den forretningsmæssige kontekst, den aktuelle situation, og de issues og udfordringer der er forbundet hermed. Det næste skridt er at omsætte det til konkret handling, som skaber den ønskede effekt og værdi for kunden. 

Som rådgiver har jeg derfor udviklet en arbejdsproces, der sikrer, at mine klienter og jeg sammen opnår den bedst mulige forståelse af opgaven og de muligheder, der er til stede i situationen.

Min arbejdsproces består af tre naturlige trin.

  1. Først og fremmest fokuserer jeg på at forstå min klients forretningsmæssige kontekst. Det betyder, at jeg sætter mig ind i deres forretningsmodel, deres mål, deres kunder og deres konkurrence. Dette trin er afgørende for at forstå, hvordan min klients organisation fungerer, og hvad deres behov og ønsker er.
  2. Det andet skridt i min arbejdsproces er at forstå den aktuelle situation. Jeg undersøger og analyserer, hvad der sker i øjeblikket, herunder kundens organisatoriske udviklingsniveau, processer, systemer og arbejdsrutiner. På denne måde opnår vi en detaljeret og nuanceret indsigt i den aktuelle situation.
  3. Det tredje og sidste trin arbejdsprocessen er at forstå de implikationer, som konteksten og den aktuelle situation skaber for organisationen. Her bruger jeg min omfattende viden og erfaring til at identificere præcis de muligheder, der kan skabe mest muligt værdi for min klient.

Arbejdsprocessen sikrer, at mine klienter altid får den bedste mulige rådgivning og de rigtige løsninger på deres unikke og særlige udfordringer. Jeg arbejder således tæt sammen med mine klienter for at sikre, at vi opnår en fælles forståelse og indsigt i deres opgave og de muligheder, der er til stede for at skabe værdi for mine klienter.

Tre gode grunde til at invester i resiliens

Uanset hvilken ydelser du vælger, så vil du opnå en række fordele når du investerer i at opbygge eller forbedre resiliens i din organisation. Der er især tre fordele, som vi gerne vil fremhæve:

  1. For det første vil din organisation være bedre forberedt på at modstå og overvinde pludseligt opstået kriser og disruption i jeres marked, hvilket beskytter resultaterne og opretholde jeres omdømme i omverden. 
  2. For det andet vil en resilient organisation være mere fleksibel og tilpasningsdygtig. Det hjælper jer med at identificere og udnytte nye muligheder, som kan skabe innovation og dermed vækst i forretningen.
  3. Endelig kan en organisation, der er kendt for sin stærke resiliens, tiltrække og fastholde topkvalificerede medarbejdere, der ønsker at arbejde i en stabil og sikker organisation.

Samlet set kan opbygning af en resilient i din organisation give en unik og stærk konkurrencefordel i  uforudseligt og foranderligt markedet, og som bidrager til at sikre succes og fremgang på lang sigt.

Resiliens er ikke et quick-fix

Det er svært at give et konkret svar på, hvor lang tid det tager at udvikle resiliens i en organisation, da det afhænger af en række faktorer, herunder organisationens størrelse, kompleksitet, eksisterende ressourcer og kultur, samt omfanget af de ændringer, der skal gennemføres. Det kan tage alt fra måneder til flere år at opbygge og forbedre resiliens i en organisation, og det er en proces, der kræver vedvarende opmærksomhed og indsats. Det er vigtigt at bemærke, at resiliens ikke er en quick-fix, men snarere en langsigtet investering i organisationens evne til at modstå og tilpasse sig udfordringer og krisesituationer.