Terms and conditions

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af varer på www.appelquistco.dk til levering i Danmark med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

Du kan tilmelde dig på www.appelquistco.dk som er åben 24 timer i døgnet, eller ved telefonisk kontakt i vores åbningstider man-fredag kl. 9-16 tlf. (+45) 2481 2405.

Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende. Ved tilmelding skal oplyses EAN nr., Bruger ID, PO nr eller lignende, hvis dette kræves angivet på fakturaen af din virksomhed. Faktura udstedes umiddelbart efter tilmelding. Du kan også vælge at betale med kreditkort ved onlinebestilling. Det kræver at du er fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer.

Din tilmelding er personlig og bindende. En bindende aftale mellem køber og Appelquidst & Co ApS er først indgået, når Appelquist 6 Co ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud med en kvitteringsmail.

Priser

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - nogle gange fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen.

Alle priser er inkl. materialer og forplejning men ekskl. moms, rejse og ophold, medmindre andet er anført. Kurset faktureres ved tilmelding. Appelquist & Co forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Betaling

Manglende fakturaoplysninger

Manglende fakturaoplysninger i form af korrekt firmanavn, EAN-nr., indkøbsordrenr. m.m., som vil være ensbetydende med at fakturaen skal genfaktureres, vil blive pålagt et gebyr på kr. 500,00.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Manglende betaling

Ved for sent betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250,00.

Afmelding

Afmelding eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske såfremt dette gøres skriftligt (brev eller e- mail). i henhold til nedenstående retningslinjer:

  • Indtil 6 uger før kursusstart: gebyrfrit
  • Mellem 6-4 uger før kursusstart: 25 % af kursusprisen opkræves
  • Mellem 4-2 uger før kursusstart: 50 % af kursusprisen opkræves
  • Senere end 2 uger før kursusstart: 100 % af kursusprisen opkræves

Ved sygdom eller anden forhindring, har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en relevant kollega.

Aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset.

I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus. 

Reklamation

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal umiddelbart efter køber har modtaget varen underrettes til Appelquist & Co ApS (senest dagen efter varemodtagelsen) via e-mailen hla@appelquistco.dk (husk at angive ordre nummer / faktura nr.). Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Fortrydelsesret

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter køb af varen. Du kan benytte nedenstående standardfortrydelsesformular hvis du ønsker at fortryde dit køb. Meddeler køber Appelquist & Co ApS, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter køb, tilbagebetaler Appelquist & Co ApS det modtagne beløb.

Pengene vil blive indsat på det kreditkort, der blev anvendt ved køb. Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke refundere penge til andre kreditkort. Undtagelser hertil kan være, hvis det betalingskort som blev anvendt til købet i mellemtiden er erstattet af nyt betalingskort. På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret. Vi giver besked i ordrebekræftelsen, hvis der er varer, hvor fortrydelsesretten ikke
gælder, fx på grund af varens art.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Appelquist & Co ApS er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse, eller forhold som ligger uden for Appelquist & Co ApS´s kontrol, fx krig, epedemier, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Forbehold for ændringer

Appelquist & Co ApS' forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for websitet www.appelquistco.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.