TURNAROUND

Der er mange meninger om og udlægninger af begrebet turnaround eller turn around. Det er en udbredt misforståelse, at transformation og turnaround er det samme, at der ikke er forskel på kriseledelse og almindelig god ledelse. Men hvad er forskellen på de forskellige situationer og ledelsesdiscipliner. Hvad kan du gøre i situationen for at komme godt videre?

   

Turnaround i danske virksomheder

En simpel og uvidenskabelig optælling i de landsdækkende avisers erhvervstillæg, og noteret de virksomheder der har været omtalt, som værende i en turnaround-situation. Alle virksomheder er fulgt over en længere årrække (min. 3 år) for reelt at kunne vurdere det endelige udfaldet af deres turnaround. Resultat var ikke overraskende. Det slår fejl for lidt mere end hver anden turnaround. Det må kunne gøres bedre til gavn for os alle.

31,9%
opnåede en bæredygtig og succesfuld turnaround
68,1%
mislykkedes eller overlevede kun kortvarigt

Vi er klar til at hjælpe din virksomhed

Er virksomheden havnet i en vanskelig situation, hjælper vi med at skabe overblik og opbygge en stærk genopretningsplan, så man undgår at virksomhedens fremtid bliver sat over styr.

En turnaround løser krisen ved at gennemføre et business review og tre forskellige typer af turnarounds, der sikrer, at driften igen bliver likviditetsskabende. Med andre ord rettes der fokus mod handlinger, som her og nu skaber overskud og positive pengestrømme i virksomheden. Det primære sigte for os er at forbedre virksomheds likviditet øjeblikkeligt og på sigt sikrelønsomhed med det ene formål at (gen)skabe en bæredygtig og succesfuld virksomhed.

Vi tager gerne en uforpligtende og konkret dialog om hvordan du kan gennemføre konkrete forandringer, så der er mulighed for at undgå insolvens, rekonstruktion og en faretruende konkurs.

Ledelse af forretningskritiske situationer - hvordan gør du?

Hver type af krise har sine unikke karakteristika  og håndteres meget forskelligt. Der findes forskellige "Best Practice" og ledelsesværktøjer og formål for hver af de fire typer af kriser. Spørgsmålet er hvordan man undgå eller håndter de forskellige situationer der kan opstå.

Vi definer begrebet krise ud fra to dimensioner, der danner rammen om fire vidt forskellige perspektiver og forståelser for kriser. Hver situation har forskellige kendetegn, og der er brug for vidt forskellige ledelsesværktøjer, metoder og tilgange. Vi kalder det for Strategisk kriseledelse.

Det er afgørende for succes med ledelse af kritiske situationer er at vælge den rigtige ledelsesmæssige værkstøjskasse til en given situation og kontekst. Det er her vi kommer ind i billedet og hjælpe jer godt videre.

kriseidentifikation typologier

Få succes med turnaround

En turnaround er påvirket af en række forskellige negative kræfter både fra det eksterne miljø og internt I organisationen. Situationen vil ofte være, at der er utilstrækkelig med ressourcer. Det kræver praktisk erfaring og en struktureret arbejdsproces, for at øge chancerne for at skabe bæredygtig og sussefuld turnaround

Business Review

Identificer årsagerne til faldende indtjening og vurder om genopretning er realistisk for selskabet

Økonomisk turnaround

Skab økonomisk handlefrihed og råderum i samarbejde med nøgleinteressenter

Operationel turnaround

Optimer og effektiviser processerne for positiv indtjening og overskud

Strategisk   turnaround

Revurder forretningsmodel og opbyg nyt strategiske fundament

Fire mulige udfald på en turnaround

Det kan være en svær og risikofyldt opgave at gå ind i en turnaround, men det er absolut ikke en umulig opgave. Vores undersøgelser indikerer dog, at det er de færreste, der gennemfører en turnaround, der falder ud som værende bæredygtig og succesfuld 3-5 år efter.

Årsagen er ofte, at man for sent erkender krisen, og at man ikke har en struktureret arbejdsproces og en dokumenteret metode til at håndtere de mange forskellige problemstillinger, der opstår undervejs.

Derfor er det en god ide at få en erfaren rådgiver med på holdet til at støtte og hjælp til jer med at træffe beslutninger på de rigtige tidspunkter og på det rigtige grundlag, der sikre at jeres turnaround bliver både bæredygtig og succesfuld på lang sigt.

Fire udfaldsrum for turnaround_620x323_jan_2019

Få gode råd før de bliver dyre