Derfor bliver succes til fiasko

Størrelse, alder og succes er de tre farligste ingredienser i en virksomhed. De kan forandre en vækstkurve til en dødsspiral, og det går hurtigere, end en ledelse normalt forestiller sig ifølge Lars Kolind i bogen Kolind Kuren.

”Virksomheder bliver fanget på vej op – ikke på vej ned. Det er når succesen fejres, at arrogancens virus inficerer kroppen."

Kolind Kuren er en ældre sag af en bog, og der er skrevet og sagt meget om bogen og dens forfatter. Jeg vil dog anbefale dig at læse bogen, da den er interessant og giver et konkret bud på, hvorfor nogle af de stærkeste virksomheder ender i problemer. Hvorfor dygtige og kompetente topledere griber for sent ind, når resultaterne svigter.

Vækst og fremgang er grundlæggende et spørgsmål om kultur, de grundlæggende holdninger og værdier hos medarbejderne og i ledelsen af en virksomhed.

Du kan lave alle de strategier, handlingsplaner og indføre alle de agile organisations strukturere og processer du vil, men hvis ikke du får ændret på kulturen, så vil du ikke lykkes med at vende udviklingen i en presset virksomhed på en bæredygtig og varig måde.

turnaround #kriseledelse  businessrecovery #appelquistco