Stil krav til din rådgiver

Når vi kontakter banker og kapitalfonde, så fortæller de os, at de kan modtage helt op til 10-15 henvendelser om ugen fra konsulenter med speciale i ledelse af kriseramte selskaber. Kan det virkelig passe, at så mange har turnaround som deres speciale? Når vi søger på turnaround og går profilerne igennem på LinkedIn, så er der ganske rigtigt mange, der mener, at de kan lede kriseramte selskaber, men få, der kan dokumentere for deres metoder og resultater.

Der findes en international standard for turnaround, der er baseret på flere end 150 turnaround projekter og interviews. ITMS dokumenter de mest succesfulde arbejdsmetoder, processer og værktøjer.

 

En standard, der markant øger sandsynligheden for succes. Se efter praktisk erfaring med både succesfulde og mislykkede opgaver, og at kandidaten har bevist, at man kan arbejde under pres, med korte deadlines, med begrænsede ressourcer, og med høj risiko og usikkerhed i jobbet.

Det er et stort ledelsesansvar i turnaround, og det må være et mindste krav, at man arbejder struktureret og metodisk for at skabe gennemsigtighed og tryghed for en bank, bestyrelse eller ejer af et kriseramt selskab. Stil krav til din rådgiver om metode, værktøjer og praktisk erfaring og cases.

turnaround kriseledelse businessrecovery appelquistco