FASE 2: RESULTATKRISE

De virksomheder, der ikke får skabt de nødvendige ændringer i strategi og organisation, vil opleve at resultaterne begynder at svigte. Og virksomheden træder ind næste fase. Resultatkrisen! Vurder hvor selskabet står ved at se på resultaterne:

  1. Indtjening og kapitaltilpasning. Hvordan ser driftsresultatet ud, og hvor godt udnytter I kapitalen i selskabet?
  2. Medarbejdertilfredshed og loyalitet. Hvor tilfredse er medarbejderne, og hvad er sandsynligheden for, at de vil anbefale jer til venner og bekendte?
  3. Kundertilfredshed og loyalitet. Hvor tilfredse er kunderne med samarbejdet, og hvad er sandsynligheden for, at de vil anbefale jer til andre?
  4. Samfundspåvirkning. Hvordan påvirker virksomheden miljøet, samfundet og de mennesker, møder jer og jeres produkter?

Få udarbejdet trend og benchmark analyser til at vurdere krisens omfang, og gerne set over en periode på 3-5 år. Hvis I ikke måler på jeres resultater, kan det være en del af forklaringen. Indsigt og viden er en forudsætning for vækst.

Vi tilbyder rådgivning til kriseramte virksomheder – gratis og uforpligtende.

Ring direkte til os på +45 24 81 24 05

Hent rapporten om virksomhedskrise på website for en mere uddybende forklaring. 


risikoledelse kriseledelse forandringsledelse turnaround