Når resultaterne svigter – hvad så?

Appelquist & Co_turnaround resultatkrise #1_small_apr 2020 (1)

Hvordan gennemfører man reduktioner af omkostningerne i en virksomhed uden at skade konkurrenceevnen?

Når det ydre pres på en virksomhed øges under en krise, så er det noget af det første, der bliver skåret på omkostninger til HR og på marketingbudgetterne.

Det er relativt hurtigt at gennemføre og man undgår at skulle begynde at reducere eller ændre på organisationsstruktur og arbejdsprocesser. Det er problematisk, da det accelerer den negative udvikling i et kriseramt selskab.

Når det er nødvendigt at reducere omkostninger, skal det ske på en måde, så man kommer bedst muligt igennem krisen. Kompetente og motiverede medarbejdere, og et højt aktivitetsniveau i markedet, er netop det, der er brug for i en krise.

Reduktion af omkostninger bør ske på en måde, hvor man i stedet fastholder eller måske ligefrem øger aktivitetsniveauet i markedet, men hvor man omlægger arbejdet fra et omkostningsniveau til et andet og billigere niveau.

Spørgsmålet er bare hvordan – det giver jeg mit bud på i næste artikel her på siden.

#risikoledelse #kriseledelse #resultatkrise #turnaround