Det rigtige hold af medarbejdere

Appelquist & Co_Evaluering af teams_mar_2021

En international undersøgelse viser, at når topledere fra kriseramte virksomheder bliver spurgt ”Hvad ville du gøre anderledes næste gang”, er der et udsagn, der går igen: ”Jeg ville have foretaget flere ændringer i organisationen og gjort dem tidligere i forløbet.”

Hvorfor? - fordi det rigtige hold er grundlaget for succes. Det er klart at man ikke bare skal fyrre folk blot for at vise handlekraft. Det skal være for at skabe de svære, men nødvendige forandringer i holdninger, værdier og kompetencer.

Opgaven med at sætte de rigtige hold giver konflikter. Et eksempel på det ses da bestyrelsesformand Vagn Sørensen udskiftede topledelsen i TDC. Her måtte Jens Alder forlader posten som direktør til fordel Henrik Poulsen. Det havde bestyrelsen holdt fortroligt for at holde direktøren engageret til sidste arbejdsdag. Når ledelsen ikke matcher et nyt mål, skal der sættes et nyt ledelseshold. Sådan er det.

Sørg for, at du har det bedst mulige hold af medarbejdere til at lever forandringer og skaber resultater. Forandringer kan være svære, men at fastholde status quo i en sund virksomhed, er meget værre end de forandringer der er i en kriseramt virksomhed.

#turnaround #kriseledelse #strategiskledelse #vækstledelse