Når udfordringer står i kø

Appelquist & Co_Når udfordringerne står i kø_feb_2022

Størrelsen kalder på flere ledelseslag, flere specialafdelinger, flere stabsfunktioner og flere støttefunktioner. Alderen kalder på udvikling af traditioner. Jo ældre en virksomhed bliver, desto mere vægt får tradition frem for innovation. Succes kalder på selvtilfredshed. På overfladen kan en virksomhed se succesfuld ud, men dens kultur og evne til forandring er i opløsning. Virksomheder bliver fanget på vej op - ikke på vej ned. Det er når succesen fejres, at arrogancens virus inficerer topledelsen og virksomheden. En udvikling der bliver en del af kulturen, hvis det får lov at stå på i flere år.

En virksomhed der er på flere markeder, og bearbejder forskellige kundesegmenter på hvert af disse markeder på samme tid, har et stort behov for at styre flere samtidige vækstkurver, der ofte afstedkommer en mere kompleks struktur i organisationen, i processerne og i systemerne. Det er her bureaukratiet begynder at opstå. Der oprettes stabsfunktioner, der kun er sat i verden for at understøtte andre dele af samme organisation. Denne kompleksitet er både kostbar og ineffektiv for en virksomhed, der ønsker at skabe den næste vækstkurve. Virksomheden mister sin fleksibilitet og entreprenante kultur, som netop er forudsætningen for at skabe den nye vækstkurve.

Når konkurrenterne har succes med at efterligne markedslederens forretningsmodel, strategier og ydelser, udhules de konkurrencemæssige fordele, og nedturen begynder for alvor at tage fart. Hvis det sker samtidig med at væksten generelt begynder at aftage i markedet, fordi der løbende kommer flere og flere konkurrenter og/eller substituerende produkter ind på markedet, at man ser hele brancher gå ned på bare nogle få år.  Det bliver for svært at skabe overskud og profit på den type marked, med mindre at en markedsudfordrer skaber nye innovative ydelser, som kunderne er villige til at tage til sig og betale for. Det er her, at man ser optimering og effektivisering igennem digitalisering og automation, som i en periode kan gøre en positiv forskel for en virksomhed på et stagnerende og konkurrencepræget marked.

Der kan kun være en markedsleder, når vi taler om konkurrenceprægede frie markeder. Resten af markedsdeltagerne må nødvendigvis være følgere og deres økonomi afhænger af deres evne til at tilbyde samme ydelse, til samme prispunkt eller lavere. Kan du det med et overskud, er du konkurrencedygtig, men kan du ikke det, taber du markedsandele og udfases over tid ud af markedet.

Det er således ikke et spørgsmål om din virksomhed bliver ramt af en afmatning. Det er kun et spørgsmål om hvornår. Og dernæst hvordan du og din ledelse vælger at forholde jer til situationen. Den største udfordring er i virkeligheden at komme i gang med udvikling af en ny forretningsmodel på det rigtige tidspunkt. Det kan tage flere år før den nye forretningsmodel er udviklet fungerer tilfredsstillende og giver et positivt afkast. Sæt udviklingen i gang på det rigtige tidspunkt.

Læs næste afsnit i artiklen:

Sæt ind på det rigtige tidspunkt