Sådan starter du arbejdet med innovation

Appelquist & Co_turnaround strategier #1a_jan 2020

Researchere og forskere har i de senere år identificeret tre særlige kapabiliteter, som meget succesfulde virksomheder i højere grad besidder, i forhold til de mindre succesfulde virksomheder. Det er særlige udviklingskapabiliteter, der er forudsætningen for, at virksomheden kan springe fra den ene vækstkurve til den næste med succes. De tre kapabiliteter skal ses i en sammenhæng:

  • Evnen til at se og udnytte skift i markedsvilkår før alle andre
  • Unikke operationelle kompetencer
  • En pulje af talent, der skaber innovation og læring

For det første er det virksomhedens evne til at se nye muligheder og udækkede kundebehov, før alle andre på et marked. Du kan redefinere konkurrencen i et marked, ved at nedbryde gængse brancheskel, kutymer og standarder.

Den succesfulde virksomhed er i stand til at opbygge nogle unikke operationelle evner, som den anvender til at fremstille og afsætte de nye produkter, som et nyt marked efterspørger. Virksomhedens dynamiske kapabiliteter, er dens evne til at skabe innovation og organisatorisk læring. Kickstart denne evne ved at tiltrække nye talenter inden for et specifikt område, og sørg for at de får maksimal handlefrihed og råderum til at tænke nyt og anderledes i en traditionel kontekst og kultur.

Den dynamiske evne er en kompetence der understøtter de to andre kapabiliteter, og er medvirkende til at virksomheden har succes med at redefinere markeder og brancher før alle andre. Summen af disse tre særlige evner vil fremover udgøre virksomhedens unikke konkurrencefordele. Virksomhedens kernekompetencer.

Du kan læse mere uddybende om mit bud på hvordan du kan skabe mere innovation og vækst i din virksomhed i de kommende artikler her på bloggen.