Resiliens er blevet et populært buzzword

Appelquist & Co_turnaround director_juli 2020

Resiliens er blevet et populært buzzword i erhvervslivet og er blevet anerkendt som en vigtig faktor for succes i organisationer. Men hvad er resiliens, og hvorfor er det vigtigt?

Resiliens kan defineres som evnen til at komme sig efter modgang eller stress og komme stærkere ud på den anden side. Det er ikke kun en personlig egenskab, men også en organisations egenskab. Resiliente organisationer er dem, der kan tilpasse sig forandringer og håndtere modgang med succes.

Men hvorfor er det vigtigt for en organisation at være resilient? En af de største fordele ved at have en resilient organisation er evnen til at tilpasse sig skiftende markedsforhold. Med konstante forandringer i teknologi og kundebehov, er det afgørende at have en organisation, der er i stand til at tilpasse sig hurtigt og effektivt. Resiliens giver også organisationen evnen til at håndtere krisesituationer og minimere de negative konsekvenser.

Men resiliens er ikke kun vigtigt i krisetider. Resiliente organisationer har også en stærkere forbindelse med deres medarbejdere. Medarbejdere i en resilient organisation er mere tilfredse og engagerede, da de føler sig understøttet af organisationen og har tillid til, at den kan håndtere udfordringer og modgang.

Så hvad kan du gøre for at opbygge resiliens i din organisation? Det første skridt er at anerkende, at det er vigtigt, og at det kræver en investering i både tid og ressourcer. Dernæst er det afgørende at skabe en kultur, der understøtter resiliens, herunder at tilskynde til innovation, læring og udvikling. Det er også vigtigt at fokusere på medarbejdernes trivsel og styrke deres evne til at håndtere stress og modgang.

Endelig er det afgørende at have en plan for at håndtere krisesituationer. En plan, der er veludviklet og kommunikeret til hele organisationen, kan minimere de negative konsekvenser og sikre, at organisationen kan komme sig hurtigt og effektivt.

Resiliens er en vigtig faktor for succes i organisationer, og det kræver en bevidst indsats for at opbygge og opretholde det. Men fordele ved at have en resilient organisation er mange, og investeringen værd.