Sådan forbedre du jeres resiliens i praksis

Appelquist & Co_turnaround advisory board_small_jan 2020

I en tid, hvor virksomheder og organisationer konstant står over for disruption, er det vigtigt at have fokus på resiliens. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan kan det implementeres i organisationen? Hos Appelquist og Co. har vi udviklet en model, der adresserer både den individuelle og den organisatoriske resiliens.

På det individuelle niveau handler resiliens om at skabe et meningsskabende formål for medarbejderne, som giver dem en følelse af retning og motivation. Det er også vigtigt at træne medarbejderne i at regulere deres følelser og være bevidste om deres relationer både internt i organisationen og med den eksterne omverden.

På det organisatoriske niveau består resiliens af tre delelementer. Det fundamentale niveau handler om at have adgang til tilstrækkelige ressourcer og et solidt strategisk fundament. Det er også vigtigt at have en stærk organisation med en kultur og struktur, der understøtter resiliens.

Det operationelle delelement fokuserer på processer, systemer og kompetencer, der understøtter organisationens drift og evne til at tilpasse sig forandringer. Endelig er det dynamiske delelement vigtigt for innovation og organisatorisk læring, så organisationen kan udvikle sig og være proaktiv i forhold til fremtidige udfordringer.

Implementering af resiliens kan give en række fordele for organisationen, herunder en øget evne til at håndtere disruption og krisesituationer, øget innovationsevne og evnen til at tilpasse sig forandringer. Det kan også føre til en forbedring af arbejdsmiljøet og medarbejdertrivsel, da medarbejderne vil have et klart formål og føle sig mere forbundet til organisationen.

Ved at implementere en model for resiliens kan organisationen opbygge en stærk og bæredygtig kultur, der kan sikre organisationens succes på lang sigt.