En femtrins guide: sådan arbejder du med Must-Win Battles

Appelquist & Co_Community_okt_2020 (2)

Med Must-Win Battles-metoden kan organisationer fokusere på deres vigtigste udfordringer og muligheder og implementere en strategi for at vinde på disse områder. I bogen "Must-Win Battles" beskrives en arbejdsproces i fem trin, som organisationer kan følge for at implementere Must-Win Battles.

  1. Første skridt i arbejdsprocessen er at identificere organisationens strategiske udfordringer og muligheder gennem dataindsamling og analyse. Dette kan omfatte kvalitative og kvantitative dataindsamling, herunder interviews med kunder, medarbejdere og andre interessenter, undersøgelser og markedsanalyser.

  2. Herefter skal organisationen beslutte, hvilke udfordringer og muligheder der er de mest afgørende at vinde på. Disse områder bliver defineret som Must-Win Battles.

  3. Når Must-Win Battles er blevet defineret, skal organisationen udvikle en plan for, hvordan man vil vinde på disse områder. Dette kan omfatte udvikling af konkrete mål og milepæle, ressourceallokering, identifikation af nøgleinitiativer og fastsættelse af ansvarsområder.

  4. For at opnå succes med Must-Win Battles er det vigtigt at mobilisere hele organisationen omkring initiativet. Dette kan omfatte kommunikation af de valgte Must-Win Battles, forankring af planen i organisationens eksisterende processer og kultur, og engagement af medarbejderne gennem træning og uddannelse.

  5. Endelig er det vigtigt at følge op og justere planen, hvis det er nødvendigt. Dette kan omfatte regelmæssig rapportering om fremskridt og evaluering af succes, tilpasning af planen efter behov og forankring af Must-Win Battles i organisationens strategiske plan.

Det er vigtigt at bemærke, at arbejdsprocessen er iterativ, og at organisationen bør være villig til at justere og tilpasse planen i takt med, at nye oplysninger og udfordringer opstår. Implementering af Must-Win Battles kan hjælpe organisationer med at opnå succes på deres vigtigste udfordringer og muligheder og øge deres organisatoriske resiliens.