Must-Win Battles: En guide til strategisk succes

Appelquist & Co_turnaround strategier #1a_jan 2020

En organisation kan have mange forskellige mål og udfordringer, men ikke alle er lige vigtige for organisationens overordnede succes. For at skabe strategisk succes er det vigtigt at identificere og prioritere de områder, der virkelig betyder noget - Must-Win Battles. Men hvordan kommer man i gang med denne proces? Svaret finder vi en indledende workshop over 2 dage kun for den øverste ledergruppe.

Kick Off-processen i denne workshop er en fantastisk måde at starte processen med at identificere og prioritere Must-Win Battles i organisationen. Før workshoppen er det vigtigt at forberede sig, så deltagerne har den nødvendige viden og information om organisationens strategiske mål og udfordringer. Kick Off-processen er en strategisk workshop, der afholdes for ledergruppen i organisationen for at kickstarte processen med at identificere og prioritere Must-Win Battles. Processen er opdelt i fem faser:

  1. Forberedelse: Før workshoppen skal der gøres forarbejde, herunder at definere formålet med workshoppen og sørge for, at deltagerne har den samme nødvendige viden og information om organisationens strategiske mål og udfordringer. Ingen må sidde med information, der ikke er delt med de andre i gruppen.

  2. Introduktion: Workshoppen starter med en introduktion af konceptet Must-Win Battles og betydningen af at identificere og fokusere på disse i organisationens strategi. Ledergruppen skal også gøres opmærksom på forventningerne og processen i workshoppen.

  3. Identifikation af potentielle Must-Win Battles: Deltagerne skal herefter arbejde individuelt eller i mindre grupper for at identificere potentielle must-win battles. Der er ikke nogen fastsat metode, men det kan være en brainstorming eller en mindmap-proces.

  4. Prioritering: Herefter skal deltagerne samarbejde om at prioritere de identificerede must-win battles. Der er flere forskellige metoder, der kan bruges, såsom en afstemning eller diskussion.

  5. Opsamling: Sidst men ikke mindst skal ledergruppen samle op på processen og beslutte, hvordan de vil arbejde videre med de identificerede must-win battles. Der bør også aftales opfølgningsaktiviteter og ansvar for at følge op på beslutningerne.

Det er vigtigt at bemærke, at Kick Off-processen tilpasses og justeres til organisationens specifikke behov og mål. Det anbefales også at involvere de relevante interessenter og medarbejdere i processen, når de endelige Must-Win Battles skal identificeres og implementeres i organisationen.

Der er mange fordele ved at arbejde struktureret med Must-Win Battles i organisationen. Det skaber en klar retning og prioritering af ressourcerne, hvilket øger organisationens effektivitet og succes. Når du inddrager hele organisationen i processen, skabes også et større engagement og ejerskab for de prioriterede områder.