Styrk ledergruppens samarbejde

Appelquist & Co_Siden findes ikke_jan 2020

Når en ledergruppe mødes til en Kick Off for at identificere og prioritere Must-Win Battles, er det ikke kun en proces med rationelle overvejelser og strategisk planlægning, som jeg tidligere beskrev i en den foregående artikel. Det er også en følelsesmæssig rejse, der er afgørende for at opbygge en stærk og samarbejdende ledergruppe, der kan arbejde effektivt sammen om de fælles mål. Den rationelle og emotionelle rejse sker sideløbende med hinanden og på samme Kick Off.

Den emotionelle rejse på Kick Off'en er en proces, der skal hjælpe ledergruppen med at åbne op og tale om deres relationer og interne samarbejde. Det er en mulighed for at dele og lytte til hinandens synspunkter, bekymringer og idéer, og det kan skabe en stærkere forståelse og tillid mellem deltagerne.

En typisk emotionel rejse kan have følgende trin:

  • Åbning: Workshoppen åbnes med en velkomst og en præsentation af formålet med den emotionelle rejse. Deltagerne kan også blive bedt om at dele deres egne forventninger og ønsker til workshoppen.

  • Refleksion: Deltagerne får tid til at reflektere over deres egen rolle i ledergruppen, deres interne samarbejde og eventuelle udfordringer. Det kan ske individuelt eller i mindre grupper, og der kan bruges forskellige metoder som f.eks. en brainstorming eller en mindmap-proces.

  • Deling: Herefter deles refleksionerne med resten af gruppen. Deltagerne kan få mulighed for at præsentere deres synspunkter og idéer og få feedback og støtte fra resten af gruppen.

  • Forpligtelse: Efter delingen forpligter deltagerne sig til at arbejde sammen om at forbedre deres samarbejde og relationer. Der kan fastsættes klare mål og handlingsplaner for, hvordan de vil styrke deres interne samarbejde og trivsel.

  • Afslutning: Workshoppen afsluttes med en opsummering af den emotionelle rejse og en påmindelse om betydningen af at fortsætte samarbejdet og styrke relationerne i ledergruppen.

Den emotionelle rejse på Kick Off'en er afgørende for at skabe en stærk og samarbejdende ledergruppe. Det kan føre til bedre beslutninger, øget motivation og en øget succesrate i de Must-Win Battles, der identificeres og prioriteres. Det kan også være med til at opbygge en sund og positiv arbejdskultur i hele organisationen.

Næste gang din ledergruppe mødes til en Kick Off, skal du huske på betydningen af både den rationelle og den emotionelle rejse. Det er min erfaring at netop dette er nøglen til succes for jeres fælles strategiske målsætninger i din organisation. Tør du styrke samarbejdet i din ledergruppe med den emotionelle i din ledergruppe?