Kick Start en stærk ledergruppe på 48 timer | Must-Win Battles

Appelquist & Co_turnaround advisory board_small_jan 2020

Ledere for mange virksomheder er frustrerede over virksomhedens resultater. Det glæder både de hårde økonomiske og finansielle resultater, og for de bløde resultater for medarbejder, kunder og den måde virksomheden påvirker samfundet på. Der er forbavsende mange lederen ved at deres virksomheder kan præster langt bedre end de gør i dag, men mange er udfordret med at forløse potentialet.

Virksomheder der har et stort potentiale og er besat med kompetente ledere og medarbejdere, kan alligevel opleve, at de kun er i stand til at skabe middelmådige resultater. Der vil typisk være udfordringer at man arbejder med alt for mange strategiske prioriteringer – hvor alt haster og er vigtigt. Innovation og læring i organisationen er begrænset, og man kører efter princippet ”vi gør som vi plejer”.

Arbejdspresset er stort, men de forskellige funktioner og afdelinger arbejder i hver sin retning. Ledelsen oplever at det er svært at få medarbejdere til at tage ansvar eller træffe beslutninger og at løbe en risiko. Kulturen er siloopdelt og bære præg af mangel på åbenhed og tillid imellem medarbejderne, og der er bug for et nyt mindset. Kort sagt. Skaber det nødvendige fokus du skal brug for at realisere de vigtigste mål i din organisation.

Topledernes udfordringer med at lede en direktion med succes

Som ledere i en virksomhed i den kontekst, vil typisk have behov, for at sætte en mere entydig retning og fokus, for at overvinder strategiske udfordringer og barriere, samtidig med at de opbygger et nyt momentum og en fornyet energi i organisationen. Det kan være en kompleks opgave at samle direktionen omkring en agenda, og efterfølgende mobilisere hele organisation bag ved de vigtigste strategiske initiativer på en bæredygtig og konsistent måde, som forudsætning for at skabe de nødvendige og ønskede resultater fremover.

Når man ønsker dramatisk og radikalt at øge performance kræver det at man håndter to opgaver på samme tid. Først skal lederne vide hvordan man identificer og vinder de rigtige strategiske initiativer, samtidig med at de skal stå i spidsen for en transformere organisations adfærd, tankemønstre og værdier for at kunne opbygge en mindre siloopdelt og mere effektiv organisation. Det er en svær øvelse på samme tid, men den er helt nødvendig for at skabe en fælles forståelse og et stærkt engagement og fremdrift i organisationen.

Must-Win Battles er den brik der mangler

Når der er brug for en ny måde at arbejde på for at man som topleder kan lykkes med at skabe dramatiske og radiale forbedringer i den beskrevet kontekst og situation. Det er brug for noget mere end blot at udarbejde nye strategier og handlingsplaner. Det er ikke nok at arbejde med problemstillingen ud fra et rationelt og intellektuelt domæne, der er også brug for at påvirke organisationen fra et mere emotionelt og personligt domæne.

Når ledelsen har besluttet at de vil vinde en række vigtige og afgørende strategiske kampe for at skabe bæredygtige resultater, er der brug for at mobilisere og engagere medarbejdere på alle niveauer, for at skabe et emotionelt engagement og et åbent og tillidsfuldt samarbejde på tværs af funktionelle siloer i hele organisationen – permanent og varigt! Det kræver et totalt skift i mindset og kan ikke ske udelukkende på baggrund af en intellektuel rejse.

Det indledende Kick Off seminar - 48-timers internat for ledergruppen

Gennem de 48 timer vil der være en blanding af rationelle og emotionelle øvelser, som giver ledergruppen mulighed for at arbejde med både de strategiske udfordringer og de relationelle dynamikker i gruppen. Den emotionelle rejse kan være en udfordrende proces, da det kræver en grad af åbenhed, ærlighed og sårbarhed, som ikke altid er nemt for ledere at vise. Men det er en nødvendig og helt afgørende proces for at skabe en stærk og samarbejdende ledergruppe i jeres organisation, som når sine strategier, målsætninger og ambitioner.


I den emotionelle rejse vil der være trin som åbning, refleksion, deling, forpligtelse og afslutning. Deltagerne får tid til at reflektere over deres egen rolle i ledergruppen, deres interne samarbejde og eventuelle udfordringer. Dette kan ske individuelt eller i mindre grupper, og der kan bruges forskellige metoder som f.eks. en brainstorming eller en mindmap-proces. Herefter deles refleksionerne med resten af gruppen, og deltagerne kan få mulighed for at præsentere deres synspunkter og idéer og få feedback og støtte fra resten af gruppen.

Efter deling af gruppens refleksioner forpligter deltagerne sig til at arbejde sammen om at forbedre deres samarbejde og relationer. Der kan fastsættes klare mål og handlingsplaner for, hvordan de vil styrke deres interne samarbejde og trivsel. Workshoppen afsluttes med en opsummering af den emotionelle rejse og en påmindelse om betydningen af at fortsætte samarbejdet og styrke relationerne i ledergruppen.


Mobilisering af organisationen i tre fase kan tage flere år, og hver MWB vil følge en forskellig udviklingsbane. Nogle vil blive opnået hurtigt og andre vil køre af sporet, eller tabe momentum og have brug for at få tilført ny energi og måske en ny korrigeret retning.

Når ledergruppen har udført fase 1-3 vil gruppen typiske opleve at de har opnået følgende resultater:

  • En fælles forståelse af udfordringerne og de muligheder organisationen står overfor

  • En vedtaget liste med de 3-5 absolut vigtigste MWB´ere

  • Et forpligtet ledelsesteam og en overordnet handlingsplan for hvert MWB

  • Et fokuseret og engagerede ledelsesteam med samme retning og fokus

  • Grobund for en helt ny samarbejdskultur på tværs af faglige og funktionelle siloer i organisationen