Opbyg organisatorisk resiliens | Must-Win Battles

shutterstock_1335803102

At opbygge resiliens i en organisation er afgørende for at kunne modstå og komme sig efter udfordringer og kriser. Resiliens kan defineres som organisationens evne til at tilpasse sig og håndtere forandringer og modgang på en effektiv måde. En vigtig faktor i opbygningen af resiliens er at have en stærk og samarbejdende ledergruppe, som kan lede organisationen gennem udfordringerne.

En måde at styrke ledergruppens samarbejde og opbygge resiliens i organisationen er ved at tage ud på en emotionel og intellektuel rejse sammen. En sådan rejse giver ledergruppen mulighed for at arbejde med både de strategiske udfordringer og de relationelle dynamikker i gruppen. En forudsætning for at lykkes med den efterfølgende eksekvering af en strategi.

Under den rationelle rejse kan ledergruppen arbejde med de strategiske udfordringer og identificere Must-Win Battles. Ved at tage på et internat over 48 timer kan ledergruppen komme væk fra deres daglige arbejdsrutiner og fokusere fuldt ud på processen. Det giver tid til at bygge relationer og tillid i ledergruppen og skabe en fælles forståelse og engagement til de identificerede Must-Win Battles.

Den emotionelle rejse kan være en udfordrende proces, da det kræver en grad af åbenhed, ærlighed og sårbarhed, som ikke altid er nemt for ledere at vise. Men det er en nødvendig proces for at skabe en stærk og samarbejdende ledergruppe. Gennem trin som åbning, refleksion, deling, forpligtelse og afslutning kan deltagerne få mulighed for at arbejde med deres egen rolle i ledergruppen, deres interne samarbejde og eventuelle udfordringer.

Den emotionelle og rationelle rejse kan styrke ledergruppens samarbejde og relationer, hvilket kan føre til bedre beslutninger og dermed til opbygning af resiliens i jeres organisation. Når ledergruppen er i stand til at håndtere udfordringer på en effektiv måde og arbejde sammen som en stærk og samarbejdende enhed, kan organisationen modstå og komme sig efter kriser og forandringer.

Det er vigtigt at huske, at opbygningen af resiliens er en kontinuerlig proces, som kræver vedvarende indsats og engagement. En emotionel og rationel rejse er en meget effektiv måde at kick-starte processen på og den styrker ledergruppens evne til at håndtere interne udfordringer og modgang, som er med til at skabe en stærk og modstandsdygtig organisation generelt. Den rejse starter i ledergruppen.