Masterclass: Vejen til en bæredygtig og succesfuld turnaround

PROFESSIONEL - 10 ugers personligt udviklingsforløb med fokus på anvendelse af proces, metode og værktøjer og med løbende individuel assessment og udviklingssamtaler

Et program over 10 uger med individuel sparring på eget strategisk projekt. Forløbet starter med et opstartsmøde som forberedelse til hele dit uddannelsesforløb. opmået certificering giver efterfølgende adgang til vores eksklusive kompetencenetværk Mastermind. Læs mere her

Uddannelsesprogrammet der giver et solidt fundament til at du professionelt kan stå i spidsen for en bæredygtig og succesfuld turnaround fra krisen tager sin begyndelse og til virksomheden er tilbage i en ny vækstkurve. Under din uddannelse gennemfører du et strategisk projekt i den virksomhed hvor du arbejder. Her demonstrerer du dine evner til i praksis at kunne udarbejde en genopretningsplan for en bæredygtig og succesfuld turnaround.

Der anvendes forskellige spændende læringsformer på Forløbet for at sikre afveksling og optimal læring. Cases, gruppearbejde, øvelser og opgaver indeholder direkte brugbar viden. Kurserne er baseret på aktiv involvering og træning i forhold til den virkelighed, som du og din virksomhed befinder sig i.

Hvis du vælger at tilkøbe en Executive Suite Profilering får du endvidere en professionel tilbagemelding og en dybdegående forståelse for din egen ledelsesadfærd og styrker derved dit personlige lederskab i en turnaround. Med denne viden træner du dit potentiale, så du bliver en endnu bedre leder. Under Forløbet udvikler du din egen dynamiske og personlige handlingsplan, som er lige til at anvende i dit job eller på næste opgave.

På forløbets sidste dag gennemfører du en eksamen, hvor du fremlægger dit eget projekt. Har du bestået din eksamen, får du et eksamensbevis udleverede den sidste dag.

DIT PERSONLIGE UDBYTTE

Du får som deltager på et uddannelsesforløb en dybere indsigt og viden om hvordan du kan øge effekten af de genopretningstiltag og projekter du foretager i en virksomhed eller organisation. På dette forløb fokuser vi særligt på at inddrage dine erfaringer fra praksis og kombiner dem med de relevante metoder og værktøjer fra førende teoretiker og andre praktikere. Under din uddannelse gennemfører du et strategisk projekt i din virksomhed eller den virksomhed du arbejder for. Her demonstrerer du dine evner til at skabe en bæredygtig og succesfuld turnaround.

Opsummering: 

 • en grundlæggende forståelse og kendskab til kriser, kriseledelse generelt og specifikt for metodikken Turnaround Management Standard®
 • at kunne redegøre og forklare for metodik, processer, metode og værktøjer, samt skelner mellem væsentlig og uvæsentlig information
 • at kunne opstille strategiske valgmuligheder op over for beslutningstagere, investorer og andre med særlig kapital-interesse
 • at kunne diskutere og forsvare den anbefale turnaround strategi overfor virksomhedens kritiske og professionelle nøgleinteressenter

DIN VIRKSOMEHEDS UDBYTTE

 • At virksomheden har en topledelse, der har viden, indsigt og forståelse for de skjulte faresignaler og symptomer, der opstår i alle virksomheder.
 • At topledelsen i praksis kan håndtere de forretningskritiske situationer på den mest optimale måde i forhold til de ressourcer, man har til rådighed i en aktuel situation.
 • At bestyrelsen, direktion og særlige interessenter har et fælles udgangspunkt for at forebygge og håndtere forretningskritiske situationer.
 • At virksomheden har en beredskabsplan klar, der hjælper virksomheden trin for trin med at lægge strategier og at træffe de rigtige beslutninger, der i tilfælde af en krise opstår, kan styre virksomheden sikker igennem en turbulent og usikker periode.
 • At virksomheden får udviklet en standard, der danner en fælles tilgang til håndteringen af en strategisk krise, der hverken er begrænset til en bestemt industri eller sektor.

INDHOLD & PROGRAM

 • Virtuelt opstartsmøde og forberedelse
 • Tilbagemelding på Executive Suite Profilering®
 • Virksomhedsanalyse
 • Den økonomiske turnaround
 • Den operationelle turnaround
 • Den strategiske turnaround
 • Hjemmeopgave mellem moduler
 • Personlig sparring og coaching i forhold til læringslog
 • Eksamen i dit eget strategiske projekt
 • 50-60 timers anslået studietid

Executive Suite Profil®

Tilkøber du en Executive Suite Profilering med professionel tilbagemelding får du også dybdegående forståelse for din egen ledelsesadfærd og styrker derved dit personlige lederskab i en turnaround. Normalprisen for en Executive Suite Profilering® er 19.800 kr. Din pris ved tilkøb i forbindelse med kurset er 9.000 kr. (Din besparelse 10.800 kr.)

Executive Suite Profil® indeholder bench mark med de mest succesfulde topledere i verden. Profilen indeholder delrapporter om Decision Styels, Career Motives, Complexity Motives og Emotional Behavior. Deltagerne får en individuel og fortrolig udviklingssamtale med en konsulent med en konsulent som i mange år har arbejdet med udvikling og assessment af topledere.

 På bagrund af din profilering udarbejder du i samarbejde med din personlige coach et sælgende profil, som du kan anvender når du pitcher dine projekter eller søger opgaver hos nye kunder.

DELTAGERPROFIL

Uddannelsesprogrammet er for dig, der professionelt ønsker at kunne fortolke, perspektivere, diskuter, og forsvare strategier og løsninger i den din genopretningsplan. Det næste naturlige udviklingsløft for kursusdeltagerne fra det virtuelle kursus Fundamentals og det intensive kursus for Practitioners.

Du arbejder formentlig i den øverste ledelse (CXO) eller som professionel rådgiver, konsulent eller interim manager i en virksomhed, der oplever stagnerende turbulente markeders forhold og intern utilfredsstillende resultatskabelse. Eksempler på tidligere deltagere:

 • Topledere på direktionsniveau (CEO, CFO, CCO og COO)
 • Ejerledere af mindre og mellemstore virksomheder
 • Rådgivere, management konsulenter og interim managers

UNDERVISER

Henrik L. Appelquist som med god formidling, variation og stort engagement formår at gøre stoffet interessant, levende og vedrørende. Henrik har arbejdet med strategisk ledelse af virksomheder i mere end 20 år. De seneste 10 år med speciale i topledelse af kriseramte virksomheder med fokus på at forebygge og undgå organisatoriske og strategiske kriser opstår eller at håndter og stå i spidsen for at lede virksomheder sikkert igennem en turbulent periode.

 PRAKTISK GENNEMFØRELSE
 • Kursus med fysisk tilstedeværelse
 • Undervisningen foregår fra kl. 08:30-16:30
 • Fuld forplejning (morgenmad, frokost, drikke, kage og frugt)
 • 12 måneders gratis adgang til Masterclass ressourcer
 • Kursusbevis tilsendes/udleveres ved bestået eksamen
 • Gratis re-eksamen om nødvendigt
Undervisningsdage (HOLD 2022 - uge 7 friholdt)
 • Opstartsmøde: 5. januar fra kl. 09:00-11:00
 • Modul #1: Forstå kriser og kriseledelse 13-14. januar fra kl. 08:30-16:30
 • Modul #2: Virksomhedsanalyse - 27-28. januar fra kl. 08:30-16:30
 • Modul #3: Den økonomiske turnaround 10-11. februar fra kl. 08:30-16:30
 • Modul #4: Den operationell turnaround 24-25. februar fra kl. 08:30-16:30
 • Modul #5: Den strategiske turnaround 10-11. marts fra kl. 08:30-16:30
 • Certificering: Case fremlæggelse / Champagne fredag 18. marts fra kl. 08:30-16:30

Adresse:

Den Gamle Købmandsgård

Kongevejen 415

2840 Holte


Se sted på Google Maps her

Appelquist & Co_Masterclass_small__apr 2021