Produkter

Gratis Live Webinars

Webinar afsnit 1 til 5 - en samlet tilmelding til alle fem informative webinar af 45 min. varighed

Basic - en samlet tilmelding til alle fem inspirerende webinar, der giver dig en generel forståelse af kriser og kriseledelse, og de udfordringer som ofte succesfulde virksomheder, ledere og bestyrelser pliudselig kan stå overfor i en usikker og uklar situation. De forskellige afsnit i serien kan ses enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge.

Gratis webinar-serie i fem afsnit: 
DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 1:5 - et informativt 45 min. live webinar med en introduktion til kriser og kriseledelse

Basic - et inspirerende 45 minutters live webinar, der giver en generel forståelse af kriser og kriseledelse, og de udfordringer som ofte succesfulde virksomheder, ledere og bestyrelser pludselig kan stå overfor i en usikker situation.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 2:5 - et lærerigt 45 min. webinar om analyse af en virksomheds økonomiske og organisatoriske performance

Basic - et inspirerende 45 minutters webinar, der viser dig, hvordan Business Performance Canvas anvendes til at kortlægge virksomhedens kernekompetencer og aktuelle niveau af konkurrencekraft. Virksomhedsanalyse, også kendt som Corporate Analysis, er et vigtigt led i at forstå virksomhedens performance og fremtidspotentiale.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 3:5 - et indholdsrigt 45 min. webinar om hvordan du kan gennemføre den økonomiske turnaround

Basic - et inspirerende 45 minutters webinar, der viser dig, hvordan Economic Excellence kan anvendes når der er behov for at tilpasse virksomhedens indtjening og kapitalstruktur til det aktuelle aktivitetsniveau. Den første af i alt tre turnarounds.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 4:5 - et lærende 45 minutters webinar om den operationelle turnaround

Basic - et inspirerende 45 minutters webinar, der viser hvordan du kan bruge principperne i Operationel Excellence til at sikre at virksomhedens indtjeningsevne er konkurrence dygtige og på et økonomisk tilfredstillende niveau.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)

Webinar afsnit 5:5 - et spændende 45 minutters webinar om den strategiske turnaround

Basic - et inspirerende 45 minutters webinar, der viser dig, hvordan Business Model Canvas anvendes til at udkonkurrere dine konkurrenter. På webinaret introducerer vi metoder og værktøjer til effektivt at kortlægge, re-designe og teste forretningsmodeller og strategier.

DKK 595.00 (+ 25% moms)
DKK 0.00 (+ 25% moms)