Appelquist & Co_den oversete vækststrategi_feb_2022

Den oversete vækststrategi

Der er de senere år opstået en ny type vækstkurve, der er baseret på innovation af forretningsmodellen frem for innovation af produkter og ydelser. Forskning på området har i de senere år dokumenteret, at denne nye type vækst er en mere effektiv og robust vækstkurve, end de fire traditionelle vækstkurver er det.

Et studie fra Boston Consulting Group har vist, at over en femårig periode, var de virksomheder, der havde udviklet deres forretningsmodel, 6 % mere profitable sammenlignet med de virks…

Læs mere…

Appelquist & Co_innovation og vækst_feb_2022

De traditionelle vækststrategier

Der er fire generiske strategier, der skaber vækst i en virksomhed, og som ofte kommer i en kronologisk rækkefølge, der følger den naturlige udvikling i virksomhedens livscyklus.

  1. Innovation (produkter/kunder)
  2. Indtrængning (markeder)
  3. Udvidelse
  4. Diversifikation

1) Innovation: En iværksætter går til markedet med et nyt produkt eller serviceydelse, der løser en konkret problemstilling på et marked, eller som skaber et helt nyt behov hos et bestemt kundesegment. Hvis kunderne tager denne nye …

Læs mere…

Appelquist & Co_Morgen-møde_okt_2020

Vækst er brændstoffet

En livscyklus for succesfulde virksomheder, er opbygget af en eller flere forskellige cyklusforløb efterfulgt af hinanden. Hver af disse kurver kan bestå af et eller flere tiltag, der har det fælles formål at skabe vækst i de finansielle resultater.

Virksomhedens omsætning i en ny forretningsmodel er i en opstart på et lavt niveau. Men så snart omsætningen begynder at stige markant, vil man kunne konstatere, at virksomheden realiserer høje vækstrater. Omsætningen accelererer, og virksomheden be…

Læs mere…

Appelquist & Co_Netværk2_okt_2020

Innovation er en vækstmotor

Når store globale virksomheder allokerer blot 1-2 % af deres omsætning til at skabe banebrydende projekter i deres R&D organisation, bliver de hyldet som modige og innovative. Men reelt er der tale om meget små investeringer.

Generelt anvender små og mellemstore danske virksomheder endnu mindre af deres budgetter på forretningsudvikling, og de fleste ignorer helt udvikling af nye innovative forretningsmodeller. Men når der opstår kriser, er der en del af disse virksomheder, der med succes sætte…

Læs mere…

Appelquist & Co_kursusdeltager_small_okt_2020

Vækstkurver, strategier og muligheder

Når jeg anvender begrebet vækst, er du nok ikke i tvivl om, hvad jeg mener med det. Men hvad der er markant vækst, kræver nok en uddybende forklaring. Markant vækst er, når en virksomhed præsterer markant bedre end alle andre på det samme marked. Når det er markant, er der tale om vækstrater, der er bedre end det markedslederen præsterer på et givent marked eller i en specifik branche. Det er altså ikke nok at følge markedslederen, men din virksomhed skal udfordre markedet på sin helt egne præmi…

Læs mere…

Appelquist & Co_Genopfind din virksomhed_feb_2022

Genopfind din virksomhed, før andre gør det

Før eller siden vil din virksomheder på et eller andet tidspunkt opleve, at væksten flader ud og de finansielle resultater aftager og stagnerer. Det sker for alle virksomheder, selv de mest succesfulde virksomheder.

Vi husker alle de store og succesfulde globale selskaber, der pludselig forsvandt fra markederne. Det er selskaber som Kodak, Blockbuster, Motorola, Nokia, Loewe og mange andre internationale og globale spillere. Vi har også set danske markedsledende virksomheder forsvinde pludselig…

Læs mere…

Appelquist & Co_De traditionelle vækststrategier er utilstrækkelige_feb_2022

De traditionelle vækststrategier er utilstrækkelige

Det er en udbredt og meget anerkendt tilgang til vækst, at se på virksomhedens eksisterende produkter, kunder og geografiske markeder, og overveje om der kan skabes vækst ved udvikle enten nye produkter, nye kundesegmenter, eller om det er muligt at trænge ind på nye geografiske markeder. Men alle initiativer sker med udgangspunkt i den eksisterende forretningsmodel og på det eksisterende strategiske fundament.

I takt med at mulighederne for vækst udtømmes, begyndte en ny type af strategier at …

Læs mere…

Appelquist & Co_Når udfordringerne står i kø_feb_2022

Når udfordringer står i kø

Størrelsen kalder på flere ledelseslag, flere specialafdelinger, flere stabsfunktioner og flere støttefunktioner. Alderen kalder på udvikling af traditioner. Jo ældre en virksomhed bliver, desto mere vægt får tradition frem for innovation. Succes kalder på selvtilfredshed. På overfladen kan en virksomhed se succesfuld ud, men dens kultur og evne til forandring er i opløsning. Virksomheder bliver fanget på vej op - ikke på vej ned. Det er når succesen fejres, at arrogancens virus inficerer topled…

Læs mere…

Appelquist & Co_Manglende vækst er en fornyelseskrise_feb_2022

Manglende vækst er en fornyelseskrise

Problemet med de mest kendte og anvendte vækststrategier og variationer af dem, er at de ikke fornyer en vækstkurve, men blot forlænger den eksisterende vækstkurve. Manglende vækst kan på sigt udvikle sig til en egentlig fornyelseskrise, hvor den næste vækstkurve kommer til at mangle. En situation der ofte kan opleves i virksomheder, der over en længere periode har realiseret høje vækstrater, og som har været succesfulde i mange år.

Det er vigtigt her at understrege, at selvom en virksomhed opl…

Læs mere…

Appelquist & Co_Sæt ind på det rigtige tidspunkt_feb_2022

Sæt ind på det rigtige tidspunkt

Det kan virke både paradoksalt og unaturligt for de fleste, at søge efter nye innovative løsninger på et tidspunkt, hvor virksomheden har en stabil og stærk underliggende indtjening, og måske endda er den førende aktør på markedet. Men ikke desto mindre er det præcis den opgave du står overfor, når du arbejder med at skabe markante vækstrater på det helt rigtige tidspunkt på stagnerende markeder.

Når jeg drøfter vækst med virksomheder, er det ofte med udgangspunkt i mængder af historiske data i…

Læs mere…

Appelquist & Co_turnaround advisory board_small_jan 2020

Få klar besked om virksomhedens økonomi

Som ejerleder, bestyrelsesmedlem eller direktør, kender du din virksomhed. Du ved, hvilke udfordringer din virksomhed står overfor, men det kan også være svært at få det store overblik og skabe den røde tråd, i en hektisk hverdag, hvor der er mere end nok på din to-do liste.

Men det kan være en god ide at lade en ekstern og objektiv ekspert se din virksomhed ude fra og i fugleperspektiv, fordybe sig i tallene og give dig en brugbar og konstruktiv tilbagemelding baseret på praktisk erfaring med le…

Læs mere…

Appelquist & Co_Hvem kommer bedst igennem en krise_jan_2021

Hvem kommer bedst igennem krisen?

Vi står midt en corona-krise, og mange virksomheder står netop nu over for vigtige beslutninger, som vil påvirke virksomheden langt ud i fremtiden, og som vi kan lære meget af!

Spørgsmålet er så, om man kan lære af historien, og hente hjælp ved at kigge på de tidligere kriser, der har ramt os i nyere tid? Svaret er ja, for der er klare ligheder mellem de virksomheder, der historisk er kommet bedre ud af en krise eller recession end deres konkurrenter. Vinderne var dem der valgte den progressive s…

Læs mere…