Appelquist & Co__innovation og vækst #2_mar 2022

Lav et skift i markedet før alle andre

Vi kan opdele forudsætninger i et eksternt og internt perspektiv. Det eksterne perspektiv er de markedsmæssige muligheder for vækst, som virksomheden bør udnytte, for at realisere markante vækstrater. Det interne perspektiv handler om i hvilken grad din virksomhed er vækstparat. Her ser vi på virksomhedens fundamentale kapacitet, de operationelle og dynamiske kompetencer, der skal sættes i spil for at du kan imødekomne truslerne og udnytte mulighederne på et marked.

Den organiske vækst i en vir…

Læs mere...

Appelquist & Co_turnaround krisetegn_jan 2020

Start med det fundamentale

Når du gerne vil arbejde med innovation og vækst, er det helt afgørende at du og din virksomhed har det rette fundament på plads. Det gør du ved at tage et ærligt og åbent kig i spejlet på væggen. En vurdering af vækstparathed kræver en diskussion med den resterende ledergruppe, om hvordan man ser på hele virksomhedens situation og dens operationelle evner og resultater.

Når du skal vurdere hvor vækstparat virksomheden er, starter diskussionen med at undersøge virksomhedens fundamentale kapacit…

Læs mere...

Appelquist & Co_innovation og vækst_mar 2022

Opbyg en mere entreprenant kultur

Virksomheder der vil skabe en mere entreprenant kultur, må starte med at skabe de rette forudsætninger, for at radikale ideer kan opstå, kommercialiseres og skabe den næste markante vækstkurve. Når man ønsker at etablere en entreprenant kultur i en organisation, bør den grundlægges på tre forudsætninger.

  • At ledelsen gøre det med en klar vision og værdisæt
  • At kulturen kan omfavne, accepteret og forventet at der sker fejle
  • At medarbejderne tager ejerskab for nye ideer og for at realisere dem

Læs mere...

Appelquist & Co_innovation og vækst_mar_2022

Hvor vækstparat er din virksomhed egentlig?

Det er vigtigt at starte med at kortlægge hvilken position din virksomhed indtager, for at du kan vurdere om den er i stand til at skabe den næste markante vækstkurve. Hvis din virksomhed ikke er tilstrækkelig vækstparat, må du nødvendigvis starte med at sikre, at virksomheden opnår de rette forudsætninger for at blive vækstparat. Det gælder i øvrigt uanset, hvor stor eller lille virksomheden er, og hvor den er i sin udvikling i øvrigt.

De fundamentale kapaciteter i virksomhed kan indtage tre f…

Læs mere...

Appelquist & C0_Virksomhedskrise i 6 faser_mar_2020

Her er de 6 faser du skal håndtere

Virksomhedskriser har det med at udvikle sig skjult og langsomt over længere tid, men den synlige krise udløses ofte af en uforudset og udefra kommende hændelse, som det nu er tilfældet med Corona-smitten.

Spørgsmålet er hvad gør du som virksomhedsleder gør for at komme godt igennem en turbulent periode? Start med at forstå, hvad det er der sker i din virksomhed. Den enkelte virksomhedskrise er unik, men studier har vist at kriser ofte følger det samme forløb over en længere tidsperiode.

Det v…

Læs mere...

HenrikAppelquist_02

Uddannelse: Vejen til en succesfuld turnaround

Corona-krisen har presset mange virksomhed ud i en uholdbar situation. Du ved at det haster med at skabe radikale forandringer for din virksomhed. Men du er i tvivl om hvordan. Den berømte brændende platform har vist sig ikke at fungere, og ny metoder og tiltag må tages i anvendelse.

FORANDRINGSLEDELSE I EN UFORUDSIGELIG VERDEN

Ledelse af transformationer et komplekst ledelsesfelt bestående af mange forskellige typer af kompetencer, der strækker sig fra den rationelle managementdisciplin til d…

Læs mere...